Sector: 'Geïntegreerde gewasbescherming complex en kennisintensief'

Geïntegreerde gewasbescherming is complex en kennisintensief. Met de beschikbare kennis, techniek en middelen is het nu nog nauwelijks mogelijk om rendabele teelten te realiseren. Er ontbreken puzzelstukjes en telers hebben ondersteuning nodig om de puzzel steeds opnieuw te leggen.

Sector%3A+%27Ge%C3%AFntegreerde+gewasbescherming+complex+en+kennisintensief%27
© Han Reindsen

Dat concluderen BO Akkerbouw, Regiebureau POP en Topsector Agri & Food na de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid. In die bijeenkomst op vrijdag 7 oktober in het Gelderse Nijkerk schetste beleidsspecialist Plantgezondheid Kyra Broeders van Glastuinbouw Nederland de beleidsontwikkelingen. Zij vraagt zich af of telers met geïntegreerde gewasbescherming nog wel voldoende kunnen inspelen op moeilijke situaties in de teelt als er verplichte voorschriften in de wet komen.

Ze doelt daarbij onder meer op de boer-tot-bordstrategie en Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. 'Kijk naar de aanpassing van teeltstrategieën die glastuinders nu doorvoeren om energie te besparen. Dat heeft impact op het gewas, want er ontstaan meer schimmels, maar ook op natuurlijke bestrijders die trager hun werk doen.'


Integrale aanpak

'Onkruid, ziekten of plagen met een 'harde klap' via chemische middelen uitschakelen lukt niet meer', stelde Marleen Riemens, onderzoeker bij Wageningen University & Research. Zij toonde een werkwijze voor geïntegreerde gewasbescherming die op basis van meerjarig onderzoek is uitgewerkt. 'Het zal via kleine stapjes moeten, met een integrale aanpak. Dat vergt nieuwe kennis. Voor een deel is het juist terug te grijpen op heel oude kennis.'

Volgens lector Duurzaam Bodembeheer Gera van Os van Aeres Hogeschool Dronten steunt de teler bij die aanpak op adviseurs. 'Veel kennis wordt versnipperd aangeboden. Telers hebben baat bij maatwerk. Ze zullen voor de benodigde kennis een team van adviseurs inschakelen dat zij vertrouwen.'


Onvoldoende soelaas

Geluiden uit de praktijk maken duidelijk dat een systeemaanpak als geïntegreerde gewasbescherming vaak onvoldoende soelaas biedt om teeltrisico's te ondervangen zonder opbrengst- of kwaliteitsverlies. Bij bekende ziekten en plagen neemt de infectiedruk toe en nieuwe varianten dienen zich aan.

Het kost tijd om de systeemaanpak op te bouwen en de werking van nieuwe producten als biostimulanten te begrijpen en in te passen, luidt de mening van Wouter Mooij (gewasbeschermingsadviseur kasteelten), Roy Michielsen (biologisch akkerbouwer) en Joop Vedelaar (gangbaar akkerbouwer).


Relaties verbinden en versterken

Het is raadzaam relaties rondom telers te verbinden en te versterken, zo bleek tijdens het middagprogramma. Telers zullen samen met adviseurs nieuwe risico's moeten ervaren en leren beheersen. Monitoring wordt steeds belangrijker, zowel wat betreft ziekte- en plaagontwikkeling als op de werking van deze groep gewasbeschermingsmiddelen.

Het is volgens de sector ook belangrijk om de afzetketen te betrekken. Producten 'met een plekje' zullen vaker voorkomen en moeten worden geaccepteerd door afnemers en consumenten, luidde het standpunt. Verder kwam naar voren dat in Beslissingsondersteunende systemen (BOS) continu aanpassingen op veranderingen nodig blijven. Om het thema techniek bij te laten dragen aan een versnelling van de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming, werd gepleit voor een apart uitvoeringsprogramma voor precisietechnieken.


Bijna zeventig bezoekers

Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid had als thema 'Geïntegreerde gewasbescherming in de versnelling'. Bijna zeventig onderzoekers, adviseurs, projectleiders en (beleids)medewerkers en bestuurders van brancheorganisaties en overheden gingen hierover met elkaar het gesprek aan.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  7° / 3°
  80 %
 • Donderdag
  9° / 5°
  80 %
 • Vrijdag
  10° / 6°
  20 %
Meer weer