Meeste EU-landen tegen regels industriële emissie voor veehouderij

De meeste EU-landen zijn tegen het voorstel van de Europese Commissie om bedrijven met meer dan 150 runderen, 300 zeugen, 500 vleesvarkens (vanaf 30 kilo), 10,714 leghennen of 5.000 vleeskuikens onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) te laten vallen. Nederland staat in beginsel achter het voorstel.

Meeste+EU%2Dlanden+tegen+regels+industri%C3%ABle+emissie+voor+veehouderij
© Twan Wiermans

Dat bleek maandag tijdens de landbouwraad, het overleg van de EU-landbouwministers. Het voorstel betekent dat in de toekomst meer bedrijven onder de richtlijn gaan vallen. Nu geldt het alleen voor grotere intensieve veehouderijbedrijven en voor rundveebedrijven gold de richtlijn helemaal nog niet. De grens voor intensieve veehouderijen lag tot nu toe op 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluimvee. De RIE is in de plaats gekomen van de eerdere IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

In Nederland gaan rundveebedrijven er dus voor het eerst mee te maken krijgen als de plannen van de Europese Commissie doorgaan en ook veel meer bedrijven in de varkens- en pluimveehouderij. Voor een land als Frankrijk zijn de consequenties van de richtlijn echter veel groter. Net als andere landen is Frankrijk dan ook tegen de voorstellen.


Bedreiging voor familiebedrijven

Een paar andere EU-landen spraken net als Nederland ook hun steun uit, maar hielden de nodige slagen om de arm. De landen die tegen zijn, zien de lagere drempels voor varkensbedrijven en pluimveehouders als een bedreiging. Het zou in hun ogen grote gevolgen kunnen hebben voor familiebedrijven. Het gelijkschakelen van de veehouderij met de industrie is in hun ogen bedenkelijk.

Milieucommissaris Virginius Sinkevicius sprak maandag op de EU-Landbouwraad in Brussel tegen dat de nieuwe regeling veel te omvangrijk zou zijn. Volgens hem slaat de richtlijn straks op hoogstens 13 procent van de commerciële rundvee-, varkens en pluimveebedrijven. De bedrijven zijn volgens hem samen verantwoordelijk zijn voor 60 procent van de uitstoot van ammoniak en 43 procent van de methaanuitstoot in de Europese Unie.


Gevolgen

Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski geeft aan dat het nog anderhalf jaar zal duren voordat de EU-wetgeving gewijzigd is, waarna de 27 EU-landen het nog moeten opnemen in hun eigen wetten. Daarna hebben veehouderij bedrijven drie jaar de tijd om zich aan te passen. Bovendien gaat Brussel nog een gevolgen-analyse opstellen, zoals bij vrijwel elke nieuwe wet gebruikelijk is.

De Nederlandse LNV-topambtenaar Guido Landsheer, die waarnemend minister Carola Schouten in de landbouwraad verving, zei dat Nederland de uitvoering in eigen hand wil houden. Hij gaf aan dat de regels flexibel en proportioneel genoeg moeten zijn zodat ze aan kunnen sluiten bij nationale uitvoerings- en handhavingsaspecten en bij de landbouwpraktijk. Bovendien gaat Nederland een eigen gevolgen-analyse opstellen. Ook zal Nederland de nieuwe regels bezien in relatie tot de transitie in de Nederlandse landbouw, zo schreef minister Schouten eerder aan de Tweede Kamer.


In Nederland strenger

LTO Nederland is net als de Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca tegen de aanpassing van de regels en stelt dat de oude richtlijnen voldoen. Gezien het feit dat veel regelgeving in Nederland strenger is dan in veel andere Europese landen, kan het betekenen dat er wel meer gelijkheid komt met de nieuwe regels. Het risico bestaat echter dat de administratieve lasten gaan toenemen.

LTO heeft verder aandacht gevraagd voor de integraliteit van regels. Naast emissies zou er veel meer gekeken moeten worden in welke mate de nieuwe regels, regels voor dierenwelzijn in de weg staan of tegenwerken. Een overgangsperiode van zes jaar, zoals nu voorgesteld vindt de belangenorganisatie voor boeren bovendien te kort. De regelgeving heeft impact op langetermijninvesteringen, die pas in enkele decennia zijn terugverdiend.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer