'Realiteitszin ontbreekt in stikstofplan'

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en landbouwminister Henk Staghouwer presenteerden op 10 juni hun visie voor het landelijk gebied en de stikstofaanpak. Dat leidde tot landelijke verontwaardiging. Aart Verburg denkt dat het kabinet bij zichzelf te rade moet gaan.

%27Realiteitszin+ontbreekt+in+stikstofplan%27
© Maarten Sprangh

Dat de agrarische bedrijfstak op deze manier wordt aangepakt, maakt opnieuw overduidelijk wat de werkelijke intentie is van de verschillende instanties die beleid bepalen en ons land besturen.

Onze landsregering lijkt niet bij machte te zijn om een begin te maken met het definitief oplossen van grote problemen, zoals de gaswinningschade in Groningen en de toeslagen- en belastingdienstaffaire. Daarbij is het kabinet met regelmaat niet betrouwbaar gebleken (zie het Programma Aanpak Stikstof).

Nu liggen er plannen om 30 procent van de agrarische bedrijfstak uit ons land te verwijderen. Voor deze maatregel wordt 7,5 jaar de tijd genomen. En de plannen zijn onomkeerbaar! Onze landsregering moet zich afvragen of deze planning nog enige werkelijkheidszin heeft.

Als je zoveel durf hebt, maar Schiphol niet gelijk de 30 procent mee laat inkrimpen, denk je toch wel bijzonder eenzijdig

Aart Verburg, schapenhouder in Zegveld

De ministers Van der Wal en Staghouwer is het niet kwalijk te nemen dat er voor hen nauwelijks tijd is geweest om zichzelf – als buitenstaanders – voldoende in te lezen in deze zeer complexe materie. Je hoeft als belanghebbende agrariër ook niet uitzonderlijk inventief te zijn om op te merken uit welke denkrichting de uitgebreide deskundige adviescolleges van de ministeries zijn samengesteld.

In de hele wereld zeggen mensen die kennis hebben van agrarische zaken zonder uitzondering al tientallen jaren dat Nederland vooroploopt in het agrarisch bezig zijn. Zeker wat betreft de voedselveiligheid en de uitzonderlijk kleine footprint die de sector daarvoor nodig heeft. En hier krijgen de boeren (zonder schuld, zegt minister Van der Wal) niet de vraag, maar de onverbiddelijke opdracht om in 2030 – binnen 7,5 jaar – 30 procent van de landbouw te laten verdwijnen. Iedere overblijvende agrarisch ondernemer moet zich maar aanpassen.

Als je zoveel durf hebt, maar Schiphol (dat 30 procent te weinig personeel heeft om te vliegen) niet gelijk deze 30 procent mee laat inkrimpen, dan denk je toch wel bijzonder eenzijdig. Of er is erg weinig lef of visie.


Nieuwe regels en eisen

Er is tot nu toe ook met geen woord gerept over de mogelijkheid dat deze 30 procent vermindering van de agrariërs niet voldoende helpt. Want, als het al waarde heeft, welke verantwoordelijkheidsdrager spreekt uit en schrijft op dat er in 2030 geen lijsten met nieuwe regels en eisen de boerengezinnen weer opnieuw zullen overrompelen?

Tien jaar geleden waren er 885 miljoen mensen op deze aarde die honger leden. Dat is nu een groter aantal. We hoeven de basisschool niet te hebben afgemaakt om te beseffen dat vruchtbare gronden (tienduizenden hectares in ons land) omvormen tot nieuwe wildernissen wel erg moeilijk is te verantwoorden.

Onze agrarische bedrijfstak is zeer innovatief, heeft uitzonderlijk veel in vernieuwingen geïnvesteerd en breedgedragen verbeteringen voorgesteld die met de opmerking 'te laat' gewoon terzijde zijn gesteld. Wij hebben meer tijd, inspraak en medebestuursrecht nodig om de voorgestelde veranderingen in onze bedrijfsvoering op te nemen. Want dat we verontwaardigd zijn, is duidelijk veel te zacht uitgedrukt.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  12° / 10°
  80 %
 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
Meer weer