Vierde droge zomer in vijf jaar tijd

De droogte wordt een steeds groter probleem in het zuiden van Nederland. Deze week is in het noorden van het land enige neerslag gevallen, maar niet in regio's met het grootste neerslagtekort zoals Zeeland. In steeds meer gebieden wordt het moeilijker om waterpeilen op niveau te houden.

Vierde+droge+zomer+in+vijf+jaar+tijd
© Vidiphoto

In West-Nederland neemt de verzilting toe. Door de lage rivierafvoeren is er minder water om het zeewater terug te dringen. Wanneer doorspoelen minder of niet meer mogelijk is, treedt verzilting op in het regionale watersysteem. Dat is ongunstig voor gewassen en voor het gras in veenweidegebieden.

Waterschap Scheldestromen heeft voor het hele beheergebied een beregeningsverbod uit oppervlaktewater ingesteld, uitgezonderd de gebieden met wateraanvoer. Door de aanhoudende droogte daalt het peil in de waterlopen binnen het beheergebied snel.De Rijnafvoer bleef door neerslag in de Alpen en het noordelijk deel van het stroomgebied een paar dagen ongeveer gelijk. Rond 7 augustus daalt de afvoer vermoedelijk nog iets verder naar 800 kubieke meter per seconde. Zulke lage afvoeren zijn uitzonderlijk in deze tijd van het jaar.

De gemiddelde Maasafvoer daalt in langzaam tempo. De watertoevoer is nu voldoende om aan de vraag te voldoen.


Waterschap Rivierenland neemt maatregelen. In vijf jaar tijd is dit de vierde droge zomer en de droogte houdt aan. De vraag naar beregeningswater neemt in alle agrarische sectoren toe. In de akkerbouw, fruitteelt en veeteelt. Lokaal kunnen er knelpunten ontstaan als iedereen tegelijk gaat beregenen.

De wateraanvoer op orde houden en maaionderhoud plegen blijven cruciaal voor de peilbeheersing. Tot nu toe kan waterschap Rivierenland nog voldoende water inlaten. Wel komt er bij Lobith steeds minder water binnen.


Grondwaterstanden

Door de recente droge weken vertonen de grondwaterstanden een scherp dalende trend. Ze zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar, laat de Grondwaterindex zien. In Midden- en Zuid-Nederland is lokaal sprake van zeer lage grondwaterstanden, zoals bij Mierlo in Noord-Brabant.

Hoge watertemperaturen leveren lokaal problemen op voor de waterkwaliteit. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben extra maatregelen genomen om water vast te houden, water te besparen en waar mogelijk de aanvoer te vergroten. De Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening is op 18 juli opgestart om water aan te voeren naar West-Nederland.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  28° / 17°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 18°
  70 %
 • Donderdag
  25° / 17°
  70 %
Meer weer