Waterschap: regels teeltvrije zones slecht nageleefd

Bij controles op teeltvrije zones constateert waterschap Vechtstromen dat één op de drie boeren zich niet aan de regels houdt die daarvoor gelden. Het gaat dan met name om het niet mogen bespuiten en bemesten ervan.

Waterschap%3A+regels+teeltvrije+zones+slecht+nageleefd
© Waterschap

Waterschap Vechtstromen zegt onaangenaam verrast te zijn door de resultaten van de controles die afgelopen weken zijn uitgevoerd. Het werkgebied van het waterschap betreft Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe.

Er zijn naar aanleiding van de controles door toezichthouders twee boeterapporten opgemaakt en acht waarschuwingen uitgedeeld voor foutieve bespuitingen. Verder hebben drie boeren een waarschuwing gekregen voor bespuitingen op het onderhoudspad van het waterschap. Daarnaast zijn er zes aangesproken op het bemesten op de teeltvrije zones.


Regels al vanaf 2001

De regels voor teeltvrije zones gelden al vanaf 2001 vanwege het risico op uit- en afspoeling van mest en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater, meldt het waterschap. Het doel ervan is het beperken van de kans op aantasting van de waterkwaliteit. Het verbaast het waterschap dat er in de praktijk nog steeds boeren zijn die niet weten wat ze wel of niet mogen doen op teeltvrije zones.

Ook de komende maanden blijft waterschap Vechtstromen toezien op naleving van de regels voor teeltvrije zones en bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. De toezichthouders adviseren boeren om voor bespuitingen goed de wettelijke gebruiksvoorschriften te lezen in verband met bijvoorbeeld de driftbeperkende maatregelen. Bij twijfel of vragen kunnen ondernemers contact opnemen met het waterschap.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer