Beregening in bufferzone rond Peelvenen staat onder druk

De mogelijkheid tot beregening uit grondwater in de bufferzone rond de Peelvenen – Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel – staat onder druk. ZLTO en LLTB zijn volop in gesprek met partners in het gebied om te komen tot een duurzame oplossing.

Beregening+in+bufferzone+rond+Peelvenen+staat+onder+druk
© Twan Wiermans

De rechter heeft de provincies Limburg en Noord-Brabant verplicht de vrijstelling voor beregening beter te onderbouwen. Dit proces loopt nog, waarbij het lastig blijkt zwart-op-wit aan te tonen dat beregening negatieve invloed heeft op het hoogveen. In opdracht van de provincies deed Deltares daar onderzoek naar. Maar dat onderzoek is veel te eenzijdig en suggestief, stelt ZLTO.

'Deltares heeft eenzijdig naar de landbouw gekeken en niet naar andere grote onttrekkers', zegt ZLTO-bestuurder Janus Scheepers. 'De conclusie luidt dat het niet is uit te sluiten dat de onttrekkingen van de landbouw invloed hebben. Het zou eventueel een daling van 1 tot 6 centimeter kunnen betekenen. Je verwacht van een bureau als Deltares niet zo'n eenzijdige benadering.'

Gebiedsgerichte aanpak

Scheepers pleit voor een gezamenlijke aanpak om de grondwaterstand op peil te houden en wijst naar de gebiedsgerichte aanpak die vorig jaar in de Peelvenen is gestart. 'Daarin worden de doelen voor zowel de natuur als de landbouw onderzocht. Daarnaast nemen boeren langs de Peel al veel compenserende maatregelen zoals peilgestuurde drainage en peilopzet.'

Ten tijde van Nieuw Limburgs Peil (2010-2020) heeft de LLTB met het waterschap, provincie Limburg en de terreinbeherende organisaties afgesproken dat de boeren in de bufferzones konden blijven beregenen als er waterbesparende maatregelen werden genomen en er een standstill op beregeningsinstallaties werd ingesteld.

Financiële ondersteuning

Bovendien is voor de ombouw naar peilgestuurde drainage en aanleg van stuwen financiële ondersteuning geregeld. 'Iedereen ging ervan uit, dat de gemaakte afspraken voldoende waren om zowel natuur als landbouw te kunnen laten bloeien', zegt LLTB-bestuurslid Peter van Dijck. 'Inmiddels is de ombouw naar peilgestuurde drainage verplicht in Limburg, omdat hiermee aantoonbaar meer water wordt vastgehouden. Maar beregenen is onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is nodig in droge jaren.'

Naar verwachting komt in maart een standpunt van de provincies over de vergunningplicht voor bestaande onttrekkingen op basis van de Wet natuurbescherming. ZLTO en LLTB zijn in gesprek met de partners in het gebied om te komen tot duurzame oplossingen.

Deltares heeft inhoudelijk nog niet gereageerd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer