Rli: stel langjarige normen en kom daar niet continu op terug

Om binnen gestelde duurzaamheidseisen toekomstperspectief te houden, heeft de agrarische sector langjarige normen nodig, waar niet tussendoor van moet worden teruggekomen.

Rli%3A+stel+langjarige+normen+en+kom+daar+niet+continu+op+terug
© Persbureau Noordoost

Dat stelt voorzitter Jan Jaap de Graeff van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar aanleiding van het advies 'Boeren met toekomst' waarover woensdag in een technische sessie met Tweede Kamerleden is gesproken.

De Graeff reageert op SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, die aangeeft bij werkbezoeken consequent een gebrek aan vertrouwen in de overheid te bemerken. 'Er doen zich rechtszaken voor waarbij een bedrijf een vergunning heeft gekregen, aan alle wettelijke en andere voorschriften voldoet en dat een rechter dan toch concludeert 'ja, maar'. Daarmee haal je een pijler onder de rechtstaat uit.'


Stapeling van opgaven

Volgens De Graeff gaat er van alles schuil achter het wantrouwen in de overheid. 'Natuurlijk is de overheid soms onbetrouwbaar en soms is dat door omstandigheden om legitieme redenen. Maar wat je vaak ziet, is dat er een norm komt en kort daarna een nieuwe norm.' Daar komt volgens hem een stapeling van opgaven bij. De Rli-voorzitter pleit dan ook voor langjarige normen en een aanpak die alle opgaven meeneemt. 'Stel langjarige normen en kom daar niet continu op terug. Moet dat toch, dan komt een schadevergoeding in beeld.'

Krijn Poppe, namens Rli voorzitter van de commissie die het rapport 'Boeren met toekomst' opstelde, noemt het geadviseerde systeem van certificering een middel om het vertrouwen te herstellen. 'Vertrouwen komt terug door gezamenlijk aan de slag te gaan. Een onafhankelijke certificatieautoriteit kan als basis dienen om vertrouwen op te bouwen.'


Gedragsverandering

Een van de aanbevelingen die de Rli doet, is het bevorderen van verduurzaming van de volledige keten en gedragsverandering bij de consument. 'Hoe zorgen we dat de markt en de consument mee kunnen doen?' vraagt CDA-Kamerlid Derk Boswijk zich af. 'De vraag is in welke mate consumenten kunnen worden gedwongen om meer te betalen voor duurzaam voedsel', zegt De Graeff. 'De koppeling met certificering kan dat versterken. Ook btw-differentiatie en afspraken met marktpartijen zijn mogelijkheden. Die combinatie moet ertoe leiden dat consumenten meer gaan kiezen voor duurzaam voedsel.'

PvdA-Kamerlid Joris Thijssen maakt zich zorgen over mogelijk misbruik van de duurzaamheidsdoelstellingen die volgens Rli op bedrijfsniveau moeten worden gesteld. 'Wat voor doelen moeten we afspreken, zodat boeren de vrijheid hebben om te ondernemen zonder dat we misstanden gaan zien?'

Volgens Poppe moeten doelen worden afgesproken op basis van wat er milieukundig kan. Bodem en water zijn daarbij leidend. 'De kaders die daarbij worden gesteld, moeten worden vertaald naar individuele bedrijven. Denk daarbij aan 'in dit gebied willen we dit en dat', of 'bij Natura 2000-gebieden willen we dit'. Dat is hanteerbaar voor boeren en ze weten waar ze aan moeten voldoen.'


Optimistisch

Poppe benadrukt ook vertrouwen te hebben in de agrarische sector om te kunnen verduurzamen. 'Je kunt sceptisch of optimistisch zijn, maar als je ziet wat boeren al hebben bereikt, dan zijn wij optimistisch. Dat neemt overigens niet weg dat in sommige gebieden de druk zo hoog is dat daar uitkoop of afwaardering van gronden nodig zal zijn. Dat erkennen we, maar met dit advies vragen we ook extra aandacht voor ondernemers die aan innovatie willen doen.'

Volgens GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet wordt in het advies de indruk gewekt dat het voor alle boeren in Nederland mogelijk zal zijn om door te gaan. Poppe begrijpt die aanname. 'Doordat wij ons niet wilden focussen op de manier hoe het opkoopproces van stoppende boeren georganiseerd gaat worden, is de afdronk misschien dat elke boer kan blijven. Dat is niet zo. In een aantal gebieden is er zeker aanleiding om daar bedrijven deels of helemaal uit te kopen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  22° / 12°
  50 %
 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
Meer weer