Verduurzaming+impuls+voor+regio
Nieuws
© Ruud Ploeg

Verduurzaming impuls voor regio

Het platteland kan een positieve impuls krijgen door de transitieslag die Nederland moet maken. Daar is echter wel een duidelijke strategie van het Rijk voor nodig.

Dit is de belangrijkste aanbeveling die de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) maakt in het deze week verschenen rapport 'De som der delen'.

Nederland moet verduurzamen. De energievoorziening, het voedselsysteem en de economie zullen de komende decennia fors veranderen. Daarnaast vraagt de klimaatverandering om grote aanpassingen. Aan deze vier opgaven wordt door verschillende overheidslagen gewerkt, maar de uitvoering vindt plaats in de regio. Op dat laatste niveau kunnen deze uitdagingen elkaar versterken, maar ook danig in de weg zitten, stelt de Rli.

Het rapport 'De som der delen' heeft in de Zuidwestelijke Delta gekeken naar de impact van de vier duurzaamheidsopgaven op de regio. Te denken valt aan initiatieven voor de ombouw van de industrie, overgang naar grootschalige opwekking van duurzame energie, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de recreatiesector, aanleg van voorzieningen die beschermen bij hoogwater en droogte en omschakeling naar kringlooplandbouw.

Combineren

De Rli concludeert dat de inhoudelijke samenhang tussen de opgaven vooralsnog betrekkelijk onzichtbaar blijft. De raad verwacht dat in de nabije toekomst steeds meer behoefte ontstaat aan een samenhangende aanpak, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Door vraagstukken met elkaar te verbinden, zullen unieke kansen ontstaan, is de verwachting. Zo kan bijvoorbeeld de aanpassing van een waterkering worden gecombineerd met de aanleg van een getijdecentrale.

De Rli is voorstander van een gebiedsgerichte benadering waarbij de overheid actief met burgers in dialoog gaat over mogelijke oplossingen. Ook vraagt de Rli om een meer actieve betrokkenheid van het Rijk bij de regio. Verduurzaming wordt vaak gezien als een bedreiging voor de regio. De raad constateert dat de duurzaamheidsopgaven de regio juist ontwikkelingskansen biedt.

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer