Deze vijf thema’s hadden veel impact op agrarische werkgevers in 2021

Het jaar 2021 was een bewogen jaar voor werkgevers in de agrarische sector. Vijf thema's hadden dit jaar veel impact.

Deze+vijf+thema%E2%80%99s+hadden+veel+impact+op+agrarische+werkgevers+in+2021
Werkgeverslijn
© Kennispartner

Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw kwamen vooral vragen binnen met betrekking tot corona, internationale werknemers, cao's, krapte op de arbeidsmarkt en inspecties.


Corona roept veel vragen op

We hoopten allemaal de grootste gevolgen van de coronapandemie achter ons te laten. Helaas was het weer een jaar vol met maatregelen, vraagstukken en praktijksituaties waar werkgevers zich over moesten buigen.

Vooral over vaccineren kreeg de Werkgeverslijn veel vragen. Want met internationale werknemers zijn er veel zaken waarmee je rekening moet houden. Agrarisch werkgever Erik van Haarlem geeft als tip: 'Houd je werknemers goed op de hoogte en neem het voortouw.' Erik nam bijvoorbeeld zelf contact op met de GGD voor een groepsafspraak en begeleidde zijn medewerkers naar de priklocatie.

Houd je werknemers goed op de hoogte en neem het voortouw

Erik van Haarlem, agrarisch ondernemer

Betere omstandigheden voor internationale werknemers

Er was veel aandacht voor het wonen en werken van internationale werknemers afgelopen jaar. Helaas waren er ook een aantal misstanden op bedrijven die breed werden uitgemeten in de landelijke media. De agrarische belangenorganisaties schonken veel aandacht aan dit thema. Een goede huisvesting en leefomgeving voor internationale werknemers is belangrijk. Alle werknemers verdienen een gelijke behandeling en beloning en een gezonde werkomgeving.

LTO Nederland lanceerde haar visie op huisvesting 'maak werk van wonen'. En Glastuinbouw Nederland startte de campagne 'love your people like your crop' als onderdeel van het Masterplan Internationale Werknemers. Peter Loef van Glastuinbouw Nederland: 'Het doel van dit masterplan is erop gericht om bedrijven die in de sector werken nog bewuster te maken van onze verantwoordelijkheid richting deze internationale werknemers.'


Cao-gesprekken met uiteenlopende uitkomsten

Werkgevers in de productiegerichte dierhouderij kregen te maken met een nieuwe cao die heel 2021 van toepassing was. Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe cao was de loonsverhoging vanaf 1 januari. Ook voor de cao van volgend jaar zijn de onderhandelingen in volle gang.

De Open Teelten heeft, in overleg met de vakbonden, sinds maart een nieuwe langdurige cao. Deze loopt door tot en met 28 februari 2023. De eerstvolgende loonsverhoging zal al iets eerder plaatsvinden, op 1 juli 2022.

In de glastuinbouw is sinds begin 2020 geen actuele cao meer. Werkgevers in deze sector zitten daardoor vanzelfsprekend met veel vragen. Inmiddels zijn stappen gezet om de onderhandelingen weer op te starten. Wellicht levert dit alsnog een hernieuwde cao glastuinbouw op.


Krapte op de arbeidsmarkt

Veel werkgevers merken dat het steeds lastiger is om personeel te vinden en te behouden. In de land- en tuinbouw is dit niet anders. De krapte geldt niet alleen voor vacatures in teelt- en oogstwerkzaamheden, maar ook andere functies zijn moeilijk te bezetten.

Ook werkgever Henri Huetink ervaart dit probleem en vertelde hoe hij hiermee omgaat. 'Wees reëel met je beloning en met de verwachtingen die je schept over de functie. Bij het werven moet je goed nadenken over het type werknemer dat je zoekt en welke wervingskanalen hierbij passen.' zegt Henri hierover. De Werkgeverslijn creëerde speciaal voor dit onderwerp een themapagina 'krapte op de arbeidsmarkt' en organiseerde een webinar.


Goed voorbereid op inspecties

Dit jaar werden er veel inspecties uitgevoerd in de rund- en melkveehouderij en glastuinbouw. De Inspectie SZW controleerde of rund- en melkveehouderijen een RIE en een basiscontract voor arbodienstverlening hadden. Dit is namelijk, ook voor bedrijven zonder personeel, verplicht.

In de glastuinbouw werd arbeidsmarktfraude, arbeidsmarktveiligheid en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gecontroleerd. Controle van de arbeidsomstandigheden op je bedrijf heeft veel impact voor bedrijven. Daarom organiseerde de Werkgeverslijn samen met de Inspectie SZW een webinar over hoe je je kunt voorbereiden op een inspectie.

Ook in 2022 kun je als werkgever in de agrarische sector terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw met al je vragen over werkgeverschap. Kijk op www.werkgeverslijn.nl voor onze contactgegevens.


Werkgeverslijn

Eén nummer, één aanspreekpunt De Werkgeverslijn is hét aanspreekpunt voor ondernemers in de land- en tuinbouw en wil goed...

Lees verder »

Meer van Werkgeverslijn

Lees ook

Meer artikelen van Werkgeverslijn »

Artikelen over Werkgeverslijn