Zes punten die werkgevers in 2022 moeten weten

Met welke zaken moet u in 2022 rekening houden als u met personeel werkt? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft zes belangrijke punten voor 2022 op een rij gezet om u te ondersteunen bij goed werkgeverschap.

Zes+punten+die+werkgevers+in+2022+moeten+weten
Werkgeverslijn
© Werkgeverslijn

1. Rookvrije werkplek

Door een wijziging in de Tabakswet moet sinds 1 januari 2022 de hele werkplek rookvrij zijn. 'Hiermee zorgt u als werkgever voor een gezonde werkomgeving voor alle werknemers, zowel binnen als buiten', licht Marco Bellekom, adviseur bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, toe. 'Dit houdt concreet in dat rookruimten die zich binnen bevinden, gesloten moeten worden. Ook is het voortaan verboden te roken op het land en in cabines van bedrijfsvoertuigen.' Onder voorwaarden mag er wel een beschutte rookplek op het buitenterrein worden ingericht, mits deze rookplek los staat van het bedrijfspand.

'Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de rookvrije werkplek', zegt Bellekom. 'Deze wet vereist directe actie van u als werkgever. U moet werkwijzen, regels en procedures hebben vastgesteld. Ook moet u het rookverbod handhaven door medewerkers aan te spreken op overtredingen. Stigas heeft veel nuttige informatie op een rij gezet om u als werkgever te helpen. Bijvoorbeeld een vijfstappenplan voor een effectieve aanpak. Kijk hiervoor op de website van Stigas.'

2. Verlenging collectieve cafetariaregeling

Voor werkgevers die met internationale seizoenarbeiders werken, is de collectieve cafetariaregeling fiscaal interessant: dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken, op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Deze regeling, die LTO Nederland samen met vaktechnische organisaties heeft afgesloten met de Belastingdienst, is per 1 januari 2022 verlengd.

'Wel moet u rekening houden met een paar kleine wijzigingen', zegt Bellekom. 'Zo zijn de bedragen voor de kosten van levensonderhoud aangepast. Op de website van de Werkgeverslijn treft u uitgebreide informatie aan over de regeling, een brochure en rekenvoorbeelden. De vraag-en-antwoord licht uitgebreid toe welke stappen u moet ondernemen om van deze regeling gebruik te maken.'

3. Wijziging AOW-leeftijd

In 2022 is de AOW-leeftijd ten opzichte van 2021 gestegen met drie maanden naar 66 jaar en zeven maanden. Bereikt uw werknemer in 2022 de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege af.

'Juist met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan het toch interessant zijn om deze groep werknemers nog een poosje in dienst te blijven houden. Tenslotte zijn deze werknemers doorgaans ervaren. U moet als werkgever voor deze AOW'ers dan wel rekening houden met aparte regels, bijvoorbeeld op het gebied van ziekte en premieafdrachten', zegt Bellekom. 'Lees alles over deze aparte regels op de themapagina van de Werkgeverslijn.'

4. Doorbetaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Momenteel is ouderschapsverlof een vorm van onbetaald verlof. Dit gaat veranderen per 2 augustus 2022. Vanaf dat moment hebben werknemers recht op negen weken (deels) doorbetaald ouderschapsverlof. Dit moet wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. 'Als werkgever vraagt u het verlof aan via het werkgeversportaal van het UWV. Wanneer een werknemer kiest voor ouderschapsverlof, moet u misschien tijdelijk vervanging zoeken voor uw werknemer. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn', zegt Bellekom. De uitkering is in ieder geval voor 50 procent van het loon, maar de Eerste Kamer heeft een motie ingediend om dit te verhogen naar 70 procent. Binnenkort neemt de nieuwe regering hierover een besluit.

5. Regeling WW-premie terug

Hebt u een deeltijder in dienst die meer dan 30 procent overwerkt? Dan moet voor hem de hoge WW-premie worden betaald. Dit was al zo, maar vanwege de coronacrisis was deze regeling tijdelijk opgeschort. Sinds 1 januari 2022 is dit weer van kracht.

'Op het gebied van loonadministratie vinden er meer wijzigingen plaats', licht Bellekom toe. 'Zo is per 1 januari 2022 het wettelijk minimumloon verhoogd. Dit is onder andere relevant voor de cao Open Teelten, waar het wettelijk minimumloon betaald mag worden aan piek- en seizoenarbeiders. De nieuwste bedragen zijn te vinden op de website van de Werkgeverslijn.'

Daarnaast was vanwege de coronacrisis de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) tijdelijk verruimd. Sinds 1 januari 2022 is deze verruiming komen te vervallen en is de vrije ruimte weer als vanouds: 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met 400.000 euro en 1,18 procent van het restant van die loonsom erboven.

6. Corona

Helaas ziet het ernaar uit dat corona ook in 2022 een onderwerp van gesprek blijft. Bellekom: 'Corona heeft veel impact op de werkvloer; zowel door uitval van werknemers als door maatregelen die moeten worden genomen voor een veilige werkomgeving. De komende weken heeft het vaccineren van internationale werknemers de aandacht. Er wordt gewerkt aan informatie die werkgevers kan helpen om hierover in gesprek te gaan met hun personeel. Kijk op de themapagina van de Werkgeverslijn voor alle actuele informatie.'

Werkgeverslijn

Eén nummer, één aanspreekpunt De Werkgeverslijn is hét aanspreekpunt voor ondernemers in de land- en tuinbouw en wil goed...

Lees verder »

Meer van Werkgeverslijn

Lees ook

Meer artikelen van Werkgeverslijn »

Artikelen over Werkgeverslijn