Veiliger verkeer bij Schoorldam na kavelruil

Een kavelruil bij Schoorldam kan zorgen voor een grote verbetering van de verkeersveiligheid. Door gronden te ruilen ontstaat ruimte voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg om een historische dijk te ontlasten.

Veiliger+verkeer+bij+Schoorldam+na+kavelruil
© Twan Wiermans

Aan de ruil nemen negen partijen deel. De gemeente Bergen voert als sinds 2018 gesprekken met diverse eigenaren, waaronder provincie Noord-Holland, de Jelgersma van der Hoop Stichting, diverse kerkgenootschappen en agrariërs. Het proces is begeleid door kavelruilorganisatie Stivas, met behulp van het provinciaal subsidieproject 'Kavelruil werkt'.

Verantwoordelijk wethouder Arend Jan van den Beld is blij met de uitkomst. 'Niet alleen zorgen we voor een toekomstbestendige omgeving, maar we mogen met recht trots zijn op het eindresultaat. Kijken naar oplossingen, hoe kan het wél, dat is wat mij betreft toekomstbestendig samenwerken.'


Gevaarlijke situaties

De Oudendijk en Onderweg worden veel door fietsers gebruikt en zijn eigenlijk ongeschikt voor grote landbouwvoertuigen, die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Daarnaast heeft de historische dijk te lijden onder het zware verkeer.

'De uitdaging was om de ontsluiting van de agrarische percelen van de Oudendijk en Onderweg te verplaatsen naar een nieuw te realiseren uitweg op de parallelweg langs de N9', vertelt Monique van Peperstraten van Stivas. 'Eerst werd gedacht aan deelname door enkele grondeigenaren, maar gaandeweg het proces haakten andere doelen en potentiële deelnemers aan.'


Natuur- en landschapswaarden vergroten

De gemeente heeft in de ruil een stuk grond verworven tegen de bebouwde kom van Groet, die in de toekomst verder kan worden ontwikkeld. De Jelgersma Van der Hoop Stichting zoekt samen met Landschap Noord-Holland naar mogelijkheden om de natuur- en landschapswaarden te vergroten. De provincie heeft percelen verworven die al een Natuurnetwerk Nederland-aanwijzing hebben.

De bij de ruil betrokken agrarisch ondernemers krijgen door de kavelruil een gunstigere positie van hun percelen. Voor twee agrarische bedrijven is door de ruiling de huiskavel vergroot en zijn veldkavels afgestoten, wat het aantal verkeersbewegingen vermindert. Het plan is om de ontsluitingsweg volgend jaar te realiseren.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
Meer weer