ForFarmers: 10 procent minder KAS met vergiste rundermest

Hoe ziet een bemestingsplan eruit op een bedrijf dat met een monomestvergister werkt? Dankzij de vergiste mest is 10 procent besparing op stikstofkunstmest mogelijk. Op boerderijschaal uit vergiste rundveemest kunstmestvervanger maken, is nog experimenteel.

ForFarmers%3A+10+procent+minder+KAS+met+vergiste+rundermest
© Twan Wiermans

Ervaringen van veehouders die met monomestvergisters werken en onderzoek van Wageningen University & Research, DLV Advies en veevoeronderneming ForFarmers leveren dit beeld op. Drijfmest vergisten met dagverse mest die niet in mestkelders wordt opgeslagen verlaagt de broeikasgas-en stikstofstoot. Dankzij het digestaat dat de drijfmest vervangt is extra stikstof- en CO2-reductie mogelijk, mits het digestaat op de juiste manier als meststof wordt gebruikt.

Want de variatie in minerale samenstelling van vergiste rundveemest is net zo groot als van drijfmest. Bovendien is het aandeel minerale stikstof groter dan in drijfmest. Gemiddeld per kuub bevat digestaat net als drijfmest 4 kilo stikstof, maar het aandeel minerale stikstof is met een halve kilo stikstof groter en het aandeel organisch gebonden, niet-uitspoelingsgevoelige stikstof dus een halve kilo kleiner.


Ook is het drogestofpercentage 3 procent lager. Per kuub bevat digestaat gemiddeld 6 procent droge stof, blijkt uit cijfers van proefbedrijf KTC de Marke in Hengelo.

Deze samenstelling van digestaat vergroot de kans op uit- en afspoeling van nitraat, enigszins in vergelijking met drijfmest. Zeker als er te vroeg mee wordt bemest en het gras nog niet groeit. Maar als digestaat op het juiste moment wordt toegepast, kan volgens mestexpert Johan Temmink van ForFarmers tenminste 10 procent op stikstofkunstmest worden bespaard op grasland. Juist dankzij het grotere aandeel minerale stikstof.

In die zin lijkt digestaat een beetje op stikstofkunstmest, dat alleen minerale stikstof bevat. Kalkammonsalpeter (KAS) bevat 27 procent stikstof.


Digestaat is geen kunstmest

Maar de veronderstelling dat digestaat kunstmest kan vervangen is een groot misverstand, zegt Temmink. Als digestaat wordt ingedampt, komt wel een kunstmestvervangend product in zicht. Dit indampen ofwel ammoniak strippen gebeurt met zwavelzuur of salpeterzuur, waaruit ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat ontstaat.

Maar ammoniumsulfaat is als vervanger van KAS niet geschikt als bemesting voor grasland, vanwege het veel te hoge zwavelgehalte. En ammoniumnitraat is een explosieve stof. Opwerking door een gespecialiseerde meststoffenproducent is een optie, maar dat verhoogt de kostprijs.

Temmink: 'Monomestvergisting heeft zeker toekomst en ruimte voor kunstmestvervangers in de wetgeving ook. Maar op dit moment is voor het gros van de melkveebedrijven mest verdunnen met water veruit de meest kosteneffectieve manier om de stikstofuitstoot te reduceren.'


Fosfaatmeststof struviet

Door vergiste rundermest te scheiden en aan de dunne fractie magnesiumzout toe te voegen, ontstaat struviet. Het kan worden gebruikt als fosfaathoudende meststof. Tot nu toe is er vooral in de maisteelt enige ervaring opgedaan. Omdat het herwonnen fosfaat betreft dat niet aan de kringloop wordt toegevoegd, is struviet als fosfaatmeststof in mais toegestaan voor boeren die aan derogatie deelnemen, in tegenstelling tot kunstmestfosfaat.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
Meer weer