'Reduceer emissies, niet dieraantallen'

In deze rubriek komen Nederlanders in Brussel aan het woord. Deze week Annie Schreijer-Pierik. Ze is lid van het Europees Parlement voor het CDA.

%27Reduceer+emissies%2C+niet+dieraantallen%27
© eigen foto

Het Europees Parlement heeft gestemd over zijn positie in de boer-tot-bordstrategie, onderdeel van Frans Timmermans' Green Deal. Wetenschappelijke studies naar de effecten waarschuwen voor productiedalingen, EU-afhankelijkheid van voedselinvoer en onzekere gevolgen voor landbouwinkomens. Ik stemde tegen.

In die positieverklaring eisen Europarlementsleden namelijk ook een ontwrichtende extensivering van de veehouderij, een geforceerde herverdeling van dieraantallen uit veedichte regio's. Zij miskennen daarbij regionale verschillen in geografie en bevolkingsdichtheid, maar bovenal innovatieve oplossingen en kwetsbaarheid van voedselproductieketens.

Volgens wereldvoedselorganisatie FAO en het Planbureau voor de Leefomgeving neemt de mondiale vraag naar dierlijke eiwitten als zuivel, vlees en eieren tot 2050 met meer dan 50 procent toe, ook als onze westerse landen – het tegendeel is nu het geval – hun consumptie ervan zouden verminderen.

Nederlandse boeren behoren tot de duurzaamste voedselproducenten van Europa per kilo product

Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement voor het CDA

Nederlandse boeren behoren tot de duurzaamste voedselproducenten van Europa per kilo product. Verdere verschuiving van dieraantallen vanuit Europa en Nederland naar het buitenland als gevolg van de boer-tot-bordstrategie en het nationaal stikstofbeleid leidt juist tot meer wereldwijde klimaatemissies en aantasting van biodiversiteit.

Het Europees Parlement sprak onlangs ook over broeikasgassen, in het bijzonder de aanpak van methaan. Ik heb met collega's gewezen op de kansen die de korte biogene koolstofcyclus van natuurlijk methaan van herkauwers biedt voor klimaatafkoeling in tegenstelling tot de uitstoot van fossiele methaanbronnen (energie, industrie). De ene kringloop legt ook koolstof vast, terwijl fossiele methaanuitstoot zich, evenals fossiel CO2, ophoopt in de atmosfeer.

Methaanverminderende aanpassing van het rantsoen, voederadditieven en slimme biogas- en mestverwerking – met hopelijk ooit toelating van groene kunstmestvervangers – moeten in EU- en nationaal beleid worden opgenomen als kansrijke koolstoflandbouw.

De Europese Commissie gaf tegenover mij aan hierin kansen te zien, maar in het Europees Parlement lijken politici van de milieucommissie nog volledig vast te zitten in een achterhaalde visie op de uitstoot door vee zonder kennis van de laatste inzichten van de wetenschap en het IPCC. De EU-voedselopdracht moet worden: meer of ten minste hetzelfde produceren op een duurzamere manier. Reduceer emissies, niet dieraantallen en productiviteit.


@AnnieSchreijer

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer