Drentse pilot voor vergroening

Een veertigtal boeren gaat in de proefgebieden Ruinerwold-Koekange en Nijeveen-Kolderveen in Zuidwest-Drenthe aan de slag met een GLB-pilot. Dat gebeurt als onderdeel van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland en de Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe (Agenda BBND).

Drentse+pilot+voor+vergroening
© Han Reindsen

Agenda BBND is erop gericht dat in 2030 rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven tot de koplopers in Nederland behoren wat betreft de kringlooplandbouw. Deze bedrijven moeten een bijdrage leveren aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.

De agenda en de twee projecten in Zuidwest-Drenthe dienen ook als voorlopers op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2023 moet functioneren. Dat Europese beleid is gericht op verdere verduurzaming van de landbouwsector en moet zo bijdragen aan de Green Deal.


Inkomenssteun

In het nieuwe GLB-beleid wordt 20 procent van de inkomenssteun aan boeren afhankelijk van hun inspanningen voor klimaat en milieu. Dat kan in 2025 oplopen naar een kwart. Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe coördineert de twee pilots rond Meppel.

Daarbij onderzoekt ze met de boeren en andere betrokken partijen hoe de doelstellingen te realiseren. 'Die vergroeningseisen moeten wel werkbaar zijn. Dat gaan we nu van onderop met de boeren in de twee gebieden uitzoeken', zegt projectleider Eveline de Kock.


Biodiversiteit

In de twee pilotgebieden in Zuidwest-Drenthe worden zo'n veertig tot 45 veehouders en akkerbouwers betrokken bij het uitwerken van de verduurzamingsplannen in een Streef- en Actieplan. Daarin staat aangegeven wat voor bijdrages de bedrijven leveren aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. 'In de basis is dat een landschap dat zichzelf gezond kan houden', aldus De Kock.

Dat kan via de aanleg van faunaranden langs percelen, het toepassen van strokenteelt op akkerbouwbedrijven of in de veehouderij de aanleg van kruidenrijk grasland. Ook het verbeteren van het leefgebied voor weidevogels en het creëren van landschapselementen horen tot de mogelijkheden.


Cafetariamodel

De pilot en ook verdere opschaling in Zuidwest-Drenthe, wordt vanuit de regio zelf aangestuurd. 'Het is een gemengde groep van enthousiastelingen en van boeren die er meer sceptisch instaan. Wat kost het en wat levert het op, willen ze weten. Uiteindelijk moet een cafetariamodel ontstaan met een menukaart waaruit iedere ondernemer kan kiezen', schetst De Kock.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer