Minder varkens, rundvee stabiel en groeispurt geiten gestopt

Het aantal bedrijven in Nederland met varkens is sinds 2011 bijna gehalveerd van 6.500 naar 3.400 in 2021. Ondanks de afname schommelt het aantal varkens dat wordt gehouden al jaren rond de 12 miljoen.

Minder+varkens%2C+rundvee+stabiel+en+groeispurt+geiten+gestopt
© Varkens.nl

Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf verdubbelde bijna van 1.900 in 2011 naar 3.400 in 2021. De grootste bedrijven zijn gevestigd in Limburg en Noord-Brabant met gemiddeld respectievelijk 5.300 en 4.800 varkens. De voorlopige cijfers zijn afkomstig uit de Landbouwtelling 2021 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd.

Het aantal varkens in Nederland kromp in 2021 met 4 procent naar bijna 11,4 miljoen varkens vergeleken met 2020. De recente daling van het aantal varkens en varkensbedrijven is mede het gevolg van de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

De rundveestapel bleef met 3,8 miljoen nagenoeg gelijk. Het aantal melkgeiten steeg in een jaar tijd licht naar 482.000, het aantal schapen daalde naar 848.000. De omvang van de kippenstapel nam af naar bijna 100 miljoen dieren.

De laatste twee decennia is het aantal melkgeiten bijna vervijfvoudigd. In 2021 telde Nederland 482 duizend melkgeiten, ruim 1 procent meer dan het jaar daarvoor. De meeste melkgeiten werden gehouden in Noord-Brabant (141.000) en Gelderland (117.000).

Meer dan de helft van het aantal melkgeiten in Nederland is daarmee in deze twee provincies te vinden. In verband met zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden hebben meerdere provincies een stop op de geitenhouderij ingesteld. Toch bleef het aantal dieren in Noord-Brabant en Gelderland tot en met 2020 toenemen, in 2021 was deze jarenlange stijging afgevlakt.

In 2021 waren er 17 duizend (0,4 procent) minder runderen dan een jaar eerder. Het aantal vleeskalveren was met 2 procent afgenomen naar ruim 1 miljoen. In 2018 werd voor het eerst de grens van 1 miljoen vleeskalveren bereikt.

Dit jaar stonden er 1,57 miljoen melkkoeien geregistreerd, een daling van 1,4 procent vergeleken met 2020. Het jongvee voor de melkveehouderij nam daarentegen toe met 3,4 procent naar 967.000.

Helft cultuurgrond

Bedrijven met melkvee hebben bijna de helft van de totale oppervlakte cultuurgrond in Nederland in gebruik. In 2021 had een bedrijf met melkkoeien gemiddeld 58 hectare cultuurgrond. Dit is bijna 12 hectare meer dan in 2011.

Een bedrijf met melkkoeien had in 2021 gemiddeld 103 melkkoeien, tien jaar geleden waren dat er nog 76. In 2011 werd op een gemiddeld bedrijf met melkkoeien nog 1,63 melkkoe per hectare cultuurgrond gehouden, in 2021 gaat het om 1,77.

In Noord-Brabant en Flevoland worden de meeste melkkoeien per hectare cultuurgrond gehouden, respectievelijk 2,21 en 1,96. In Noord-Holland en Drenthe worden de minste melkkoeien per hectare cultuurgrond gehouden, respectievelijk 1,52 en 1,59.

Het aantal kippen is het laatste jaar iets gekrompen. In totaal waren er in 2021 zo’n 99,9 miljoen kippen, 2 procent minder dan een jaar eerder. De krimp wordt veroorzaakt door de daling van het aantal vleeskuikens. Dat nam met 2 miljoen af naar 47 miljoen (-4 procent). Het aantal leghennen steeg met 119.000 juist iets naar ruim 43 miljoen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  85 %
 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
Meer weer