Raad van State akkoord met betwiste peilverlaging Friesland

De peilverlaging in het veenweidegebied ten zuidwesten van Drachten kan doorgaan. De Raad van State verwierp woensdag de bezwaren van Milieudefensie tegen het peilbesluit van Wetterskip Fryslân.

Raad+van+State+akkoord+met+betwiste+peilverlaging+Friesland
© Niels de Vries

Het peilbesluit draagt bij aan de productie van stikstof en CO2, stelt Milieudefensie. Volgens de milieuorganisatie hebben de overheden juist de taak om dit terug te dringen op grond van het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Habitatrichtlijn.

Milieudefensie stelt dat de verlaging van het grondwaterpeil ten gunste van de landbouw zorgt voor verdroging van het veen. Dat gaat vervolgens oxideren, waarbij CO2 vrijkomt. Met het verdwijnen van het veen ontstaat er ook bodemdaling en komt er stikstof vrij, dat nadelig is voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Verder zorgt het verlagen van het grondwaterpeil ook voor het verdwijnen van de weidevogels in dit gebied, meent Milieudefensie.


Veenoxidatie

De zaak bij de Raad van State spitste zich toe op de taak die Wetterskip Fryslân heeft. Het waterschap zegt dat de vermindering van de uitstoot van CO2 niet zijn primaire taak is. Maar bij de vaststelling van een peilbesluit wordt daar met het oog op natuur en milieu wel rekening mee gehouden. Dat is ook vastgelegd in de veenweidevisie, die gericht is op het vertragen van veenoxidatie door peilverlagingen.

De Raad van State oordeelt dat de vaststelling van een peilbesluit is gekoppeld aan doelstellingen in de Waterwet. Dat heeft Wetterskip Fryslân ook goed uitgevoerd. 'De peilen zijn afgestemd op de landbouwfunctie van het gebied', zegt de Raad van State. Wetterskip Fryslân heeft 'waar mogelijk de uitstoot van CO2 als onderdeel van het belang van natuur en milieu in de afweging betrokken'. Meer dan dat hoefde het waterschap dus niet te doen.


Agrarische functie

De Raad van State zegt ook dat de agrarische functie met zich meebrengt dat er veenoxidatie optreedt. Maar in dit geval zorgen de omstreden peilbesluiten niet voor negatieve effecten, constateert de raad, omdat het voornamelijk gaat om het vastleggen van de huidige waterpeilen. De effecten van de peilbesluiten zijn nagenoeg nihil.

De strategie van Wetterskip Fryslân van passieve peilverhoging draagt volgens de Raad van State ook bij aan de vermindering van CO2. Door de voortdurende maaivelddaling in het gebied wordt op een passieve manier het grondwaterpeil vanzelf hoger. Dat vertraagt de uitdroging van het veen.

Omdat de peilbesluiten voornamelijk de huidige waterpeilen vastleggen, is het volgens de Raad van State ook niet aannemelijk dat het leefgebied van weidevogels en de grondwaterstand in nabijgelegen Natura 2000-gebieden worden aangetast.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer