Help moeilijke kuilen een handje

Te nat, te droog, te weinig zon. Het weer heeft grote invloed op de groei van gras. Hierdoor lukt het niet altijd om gras onder de optimale omstandigheden in te kuilen. Kuilen kunnen te nat en snel zijn, of juist te droog en langzaam.

Help+moeilijke+kuilen+een+handje
Speerstra Feed Ingredients
© Speerstra

Hoe kunt u deze moeilijke kuilen een handje helpen, om toch een zo optimaal mogelijk resultaat bereiken?

1. Kuilen combineren

Dit jaar zijn er veel (zeer) natte voorjaarskuilen. Deze kuilen kunnen het beste worden gecombineerd met drogere kuilen. Door het gebrek aan structuur zijn deze natte kuilen zo snel, dat een koe er weinig mee kan. Door kuilen goed te combineren, kan worden geprobeerd alsnog een zo stabiel mogelijke kuil te voeren.

Natte kuilen hebben bovendien als gevaar dat boterzuurbacteriën zich snel kunnen vermeerderen, doordat de conservering laat op gang komt. Het is dan ook verstandig deze kuilen zo snel mogelijk op te voeren.

2. Stimuleren van celwandafbraak

Door het natte voorjaar zijn veel eerste snede pas laat van het land gehaald en daardoor vaak erg zwaar. Dit levert droge, grove kuilen op. Deze kuilen zijn lastig verteerbaar door het hoge ruwecelstofgehalte. Het is dan belangrijk dat er zoveel mogelijk soldaatjes in de pens aanwezig zijn die deze celwanden kunnen afbreken.

Deze soldaatjes zijn de ruwe celstof afbrekende bacteriën. Dit type bacteriën gedijt het beste bij een zuurgraad in de pens tussen de 6,0 en 6,8. Om droge kuilen goed te kunnen verteren is een optimaal pensklimaat dus van groot belang. Diamond V bevat metabolieten, stoffen die door gisten zijn gemaakt, die de ruwecelstofafbrekende bacteriën ondersteunen. Hierdoor kunnen de bacteriën zich sneller vermeerderen en zijn ze beter in staat om celwanden af te breken. Het resultaat is binnen veertien dagen zichtbaar door beter verteerde mest.

Bij koeien tot zeventig dagen in lactatie resulteert het toevoegen van Diamond V in een gemiddelde stijging van de voeropname met 0,62 kilo droge stof per dag.* Dit is van wezenlijk belang voor de ondersteuning van de melkproductie, vruchtbaarheid, diergezondheid en penswerking. Vanaf zeventig dagen in lactatie daalt de voeropname weer langzaam, terwijl de gestegen melkproductie op niveau blijft. Hierdoor verbetert de voerefficiëntie. Diamond V bevat geen levend gist en is daardoor goed toepasbaar in combinatie met een broeiremmer in de mengwagen en is ook goed persbaar in mengvoeders.

3. Zorg voor voldoende stikstof in de pens

Naast een optimaal pensklimaat kunnen de celstofafbrekende bacteriën voor hun groei en de vorming van microbieel eiwit niet zonder een stikstof (N)-bron. Het is dus van belang dat er gedurende de hele dag (ook 's nachts) voldoende eiwit (OEB) in de pens beschikbaar is. Voederureum kan hiervoor een oplossing zijn, maar werkt maar kort. Een koe moet dan beslist iedere twee uur vreten. In de praktijk is dit meestal niet het geval, met name in de nacht.

NitroShure is een slow-release-ureum dat door een coating geleidelijk in de pens vrijkomt gedurende acht uur. Door 50-100 gram per koe per dag te voeren, is er 24 uur per dag voldoende stikstof in de pens aanwezig voor de pensbacteriën om ruwvoer optimaal kunnen verteren.

Wilt u meer informatie over de werking van Diamond V of NitroShure? Neem dan vrijblijvend contact op met Speerstra Feed Ingredients via (0514) 569001 / mail@speerstra.com of bezoek onze website www.speerstra.com.


*) Unieke claim, goedgekeurd door FDA (Amerikaanse VWA)

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Speerstra

Speerstra Feed Ingredients

Speerstra Feed Ingredients is een internationale handelsonderneming en importeur van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector (rundvee, varkens,...

Lees verder »

Meer van Speerstra Feed Ingredients

Lees ook

Meer artikelen van Speerstra Feed Ingredients »

Artikelen over Speerstra Feed Ingredients