Vier nieuwe groenbemesters van Limagrain

Zaaizaadbedrijf Limagrain (LG) komt met vier nieuwe enkelvoudige en gemengde groenbemesters voor aaltjesbestrijding, organische stofaanvoer, nutriëntenvastlegging en biodiversiteitsverbetering.

Vier+nieuwe+groenbemesters+van+Limagrain
© Limagrain

In de strijd tegen plantparasitaire aaltjes vertegenwoordigt LG om te beginnen twee kweekproducten van Joordens: de triple-resistente bladrammenas Adventure en de BCA1-resistente gele mosterd Fox. Beide zijn nieuw opgenomen in de onlangs gepubliceerde Aanbevelende Rassenlijst.

Adventure is een aanvulling in rotaties met peen en witlof, omdat het een extra werking heeft op Meloidogyne hapla, het noordelijk wortelknobbelaaltje dat in lage hoeveelheden al voor serieuze opbrengstderving kan zorgen. Daarnaast bestrijdt deze triple-resistente bladrammenas de quarantaineaaltjes M. chitwoodi/fallax en bietencysteaaltjes.

Fox verruimt de mogelijkheden voor een effectieve uitzieking van het bietencysteaaltje bij late zaai door zijn BCA1-status in gele mosterd. Fox vermindert het witte bietencysteaaltje met minstens 90 procent. De gele mosterd heeft een snelle beginontwikkeling en een goede stevigheid.


Groenbemester bij NKG

Daarnaast heeft Limagrain twee speciaalmengsels samengesteld. Greencover NKG met zonnebloem, gele mosterd, facelia en vlas is de ideale groenbemester voor het toenemende aantal akkerbouwers dat omwille van het bodemleven gereduceerde grondbewerking toepast, zoals niet-kerende grondbewerking (NKG).

Niet te massaal en makkelijk uitvriezend vraagt Greencover NKG weinig tijd en bewerkingen om te verkleinen en in te werken. Dat helpt om tot een goed werkbaar zaaibed te komen zonder hinderlijke gewasresten en problemen met opslag. Bovendien houdt de vlotte grondbedekking onkruiden buiten de deur.


Minder gevoelig voor droogte

Het totaalplaatje van NKG en groenbemesting maakt een bedrijfsvoering ook minder gevoelig voor droogte. Door meer organische stof houdt de bodem meer vocht vast en de bouwvoor profiteert van meer capillaire opstijging vanuit de ondergrond.

Greencover NKG is aangemerkt als GLB-vergroeningsmengsel. Het draagt op verschillende manieren bij aan de biodiversiteit, onder meer door verruiming van de nectar- en stuifmeelvoorziening binnen het bouwplan.

Voor biologische bedrijven die geen kunstmest gebruiken en moeten dealen met een stikstoftekort komt LG met de EKO-groenbemestermix. Dit mengsel van vlinderbloemigen en bladkool/bladraap produceert zelf veel stikstof en legt het ook in grote hoeveelheden vast voor het volggewas. Vlas is toegevoegd vanwege van zijn forse beworteling. Het mengsel is Skal-geschikt en een aanrader voor percelen in omschakeling.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer