Totaal Gewasaanpak stuurt op beter teeltrendement aardappelen

Een aantal enthousiaste telers is onlangs gestart met de pilot Totaal Gewasaanpak van Agrifirm. Het doel is om het teeltrendement van aardappelen te verbeteren. Teler Wim Akkerman, een van de deelnemers, denkt dat er nog heel wat winst te behalen valt. 'Bij de teelt van zetmeelaardappelen komt veel meer kijken dan bijvoorbeeld bij de teelt van suikerbieten of granen. Er zijn meer knelpunten waar je aan moet werken om het rendement te verbeteren.' Met de Totaal Gewasaanpak combineert Agrifirm haar ervaring en expertise met de kennis en het ondernemerschap van haar telers. Deze samenwerking is de kracht.

Totaal+Gewasaanpak+stuurt+op+beter+teeltrendement+aardappelen
Agrifirm
© Kennispartner

De Totaal Gewasaanpak van Agrifirm is een geïntegreerd advies aan telers op alle fasen van het gewas en voor alle noodzakelijke producten. Er wordt op basis van de specifieke doelen van de teler gestuurd op het eindresultaat. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de opbrengst, een duurzame bedrijfsvoering of een verbetering van de kwaliteit van producten. De Totaal Gewasaanpak helpt om deze doelen te realiseren.

Specialist Akkerbouw Hellen Lensing vertelt: 'Met de Totaal Gewasaanpak leiden we de teelt van begin tot eind in goede banen. Wij willen onder andere de kostprijs per ton product voor zetmeelaardappelen verlagen. Onder meer door het gebruik van andere middelen en meststoffen. Wij meten daarom voortdurend alle informatie over de teelt en vergelijken deze met de data van andere telers. De kostprijs wordt uiteindelijk lager door een hogere veld- of zetmeelopbrengst per hectare en minder gewasbeschermingsmiddelen. Maar we denken tegelijkertijd ook na over circulariteit en duurzaamheid.'

Specialist Akkerbouw Hellen Lensing
Specialist Akkerbouw Hellen Lensing © Kennispartner

'Ik ben tevreden als het rendement oplevert voor de teler: een hogere opbrengst en een lagere kostprijs'

Willem Schirring, specialist Akkerbouw

De pilot

Teler Wim Akkerman (22) studeerde vorig jaar af aan de Aeres Hogeschool en stapte meteen in een zespersoons maatschap. In de maatschap zitten ook zijn ouders, zijn neef, een oom en tante. De maatschap heeft een pluimveebedrijf in Nieuw-Amsterdam en een akkerbouwbedrijf van 180 hectare in Erica, met zetmeelaardappelen maar ook met suikerbieten en wintertarwe.

Wim ziet mogelijkheden met de pilot: 'Je hoort nieuwe dingen en je leert er zelf ook van. Bij de veldopbrengst van suikerbieten zie ik de laatste jaren een stijgende lijn. Bij de zetmeelaardappelen is dat nog niet zo. Ik denk dat er nog heel wat winst te behalen valt om dat teeltrendement te verbeteren.'

De informatie over het teeltproces wordt continu gemeten. De experts van Agrifirm vertalen de beschikbare digitale informatie naar de praktijk. Zo kan er worden gestuurd op resultaat.

Wim: 'Alle telers van deze pilot hebben een bodemvochtsensor in het perceel staan. Deze sensor meet het bodemvocht op drie verschillende diepten en registreert de bodemtemperatuur op -10cm. De data van de bodemvochtsensoren van alle telers worden weergegeven op een website. Op deze manier kunnen we eenvoudig gegevens met elkaar vergelijken. Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in de invloed van het weer: wat zijn de weersomstandigheden bij andere akkerbouwers en wat doet dat met de bodem? Met deze kennis zou je eventueel kunnen sturen op beregening.'

De bodemvochtsensor van Agrifirm
De bodemvochtsensor van Agrifirm © Kennispartner

Besparing

Willem Schirring, Specialist Akkerbouw bij Agrifirm, benaderde Wim voor de pilot. 'Als basis zijn er grondmonsters genomen om de bemestingstoestand en de aanwezigheid van schadelijke nematoden te bepalen.

Aan de hand van de aantallen schadelijke nematoden wordt met behulp van het adviesprogramma 'NemaDecide' de rendabele hoeveelheid granulaat bepaald. De hoeveelheid stikstof, die als basisbemesting is toegepast, wordt later als overbemesting aangevuld op grond van satellietbeelden. 'Ik ben ervan overtuigd dat dit voor Wim besparingen zal opleveren.'

'Een andere besparing kan worden gerealiseerd door in te zetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld door gebruik te maken van roofmijten. Je hangt de zakjes met roofmijten rondom het perceel in het gewas ter bestrijding van de bonenspintmijt. Zo minimaliseren we de milieu-impact en is het ook nog eens financieel aantrekkelijker dan de beschikbare chemische middelen.'

'En dan heb ik de belangrijkste besparing nog niet eens genoemd. Wij adviseren ook wat het beste moment is om middelen in te zetten tegen Phytophthora. De door de WUR ontwikkelde Phytophthora-module bepaalt op basis van diverse parameters wanneer je het middel het meest effectief kunt inzetten en welke minimale dosering daarvoor noodzakelijk is. Dat is cruciaal om de aardappel gezond te houden en het levert wederom een bijdrage aan een rendabele teelt.'

De pilot loopt tot de aardappelen in 2022 uit de bewaring komen. Avebe bepaalt dan het zetmeelgehalte en de kwaliteit. Op dat moment is er volledig inzicht en kan alle verkregen informatie over de teelt worden vergeleken met het eindresultaat. Willem: 'Dan weten we pas echt wat de resultaten zijn. Ik ben tevreden als de Totaal Gewasaanpak rendement oplevert voor de teler: een hogere opbrengst en een lagere kostprijs, met minimale milieu-impact.'


Telers Wim Akkerman (links) en Koos Akkerman (rechts) met Specialist Akkerbouw Willem Schirring (midden)
Telers Wim Akkerman (links) en Koos Akkerman (rechts) met Specialist Akkerbouw Willem Schirring (midden) © Kennispartner

Samenwerking

Wim heeft minimaal wekelijks contact met zijn specialist van Agrifirm. 'Het is belangrijk om continu contact te hebben met je adviseur. Dat helpt bij het maken van de juiste beslissingen. De wet- en regelgeving verandert steeds. De middelen die wij dan kunnen en mogen gebruiken variëren continu. Die middelen werken steeds anders en vaker op biologische wijze. Dat laatste betekent dat je ze ook anders moet toepassen en inzetten. Voorheen werd standaard met chemische middelen gewerkt. Die werkten directer. Biologische middelen werken vaak trager. Die moet je bij wijze van spreken veertien dagen voor de schadedrempel al inzetten, anders is de plaagbestrijding te traag. Om dat moment te bepalen, is nog wel eens lastig. Daar heb ik Willem bij nodig.'

Pootgoed en consumptieaardappelen

Agrifirm helpt telers het hele seizoen door om de gewasaanpak te verbeteren. Dit doet zij momenteel voor telers van zetmeel- en pootgoedaardappelen. Volgend seizoen start de aanpak ook voor telers van consumptieaardappelen.

Hellen: 'Voor al deze teelten wordt een specifieke Totaal Gewasaanpak opgezet. Uniek in onze aanpak is de inzet van data en het sturen op eindresultaat en de wensen van telers én afnemers. We vergelijken tijdens de teelt informatie van verschillende telers. Als je dat langere tijd doet, dan kun je daar ook inzichten uit halen. Bijvoorbeeld dat alle klanten die een bepaald product of oplossing gebruiken een hogere opbrengst hebben. Dat staat nu nog in de kinderschoenen maar daar willen we wel naartoe.'


Met de pilot Totaal Gewasaanpak wil Agrifirm het teeltrendement van aardappelen verbeteren.
Met de pilot Totaal Gewasaanpak wil Agrifirm het teeltrendement van aardappelen verbeteren. © Kennispartner

Streven naar een verantwoorde voedselketen

Ruud Tijssens, directeur public en coöperative affairs bij Agrifirm: 'Wij streven naar een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Er zijn talloze vraagstukken, waarbij Agrifirm onderdeel kan zijn van de oplossing. Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen leverden een belangrijke bijdrage aan het produceren van voldoende en goedkoop voedsel. Maar veranderingen zijn noodzakelijk. De focus ligt op het ontwikkelen van een geïntegreerde teeltaanpak: bodemvruchtbaarheid, de inzet van natuurlijke vijanden en gewasbeschermingsmiddelen leiden tot producten waarmee we de vraag naar voedsel in kunnen vullen. Met een geïntegreerde teeltaanpak hebben we goud in handen en creëert Agrifirm perspectief. Zodat ook toekomstige generaties verzekerd zijn van een verantwoorde voedselketen.'

Totaal Gewasaanpak in bloembollen

Dennis Meijaard, directeur sector bloembollen bij Agrifirm-GMN: 'Agrifirm-GMN doet dit jaar ook proeven met de Totaal Gewasaanpak in bloembollen. Agrifirm-GMN focust zich niet alleen op één ziekte of één plaag maar ook op andere factoren, zoals de bodemgezondheid, plantvitaliteit, het planten en de bewaring. We kijken naar een geïntegreerd teeltsysteem dat rekening houdt met alle belangen. Met die van de teler die voor uitdagingen staat, maar ook de belangen van milieu-impact en van omwonenden wegen mee. De onderdelen voor de Totaal Gewasaanpak hebben we op onze proefvelden getest. Om te kijken of de aanpak die wij voor ogen hebben ook in de praktijk werkt zijn we bij een aantal bedrijven gestart met deze aanpak. Nu nog met enkele teelten, maar in de toekomst volgen meer. Op deze manier willen we nog meer vertrouwen in de aanpak creëren en kunnen we antwoord krijgen op de vragen die op ons afkomen.'

Meer weten

Wil je meer weten over de Totaal Gewasaanpak van Agrifirm? Kijk op www.agrifirm.nl/TGA of bezoek de stand VC-02 tijdens PotatoEurope op 1 en 2 september. Doe mee aan de 'Aardappeltoer' en Agrifirm neemt je gedurende twee minuten mee in de Totaal Gewasaanpak.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Agrifirm

Agrifirm

Agrifirm is een coöperatie waarin meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. Zo behalen we maximaal inkoopvoordeel op...

Lees verder »

Meer van Agrifirm

Lees ook

Meer artikelen van Agrifirm »

Artikelen over Agrifirm