Tweede Kamer wil meer langjarige contracten natuurbeheer

De Tweede Kamer wil dat er meer langjarige contracten worden afgesloten met boeren voor agrarisch natuurbeheer. Landbouwminister Carola Schouten moet daarover in gesprek gaan met de provincies. Een motie van Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) die daartoe opriep, werd donderdag aangenomen.

Tweede+Kamer+wil+meer+langjarige+contracten+natuurbeheer
© Twan Wiermans

De motie van Boswijk werd voorafgaand aan de stemming al ondersteund door SGP, VVD, ChristenUnie, D66 en BBB. Volgens Boswijk doen heel veel boeren graag mee aan agrarisch natuurbeheer, maar is daarvoor wel een verdienmodel nodig. Volgens de CDA'er geven kortlopende contracten daar te weinig zekerheid voor. De meeste contracten worden afgesloten voor een periode van maximaal zes jaar. Langere contracten voor agrarisch natuurbeheer zijn volgens hem niet alleen in het belang van de boeren, maar ook van de natuur.

Minister Schouten stond positief tegenover de motie van Boswijk. Ze noemt periodes van twintig tot dertig jaar, waar Boswijk het in een eerder debat over had, echter wel heel erg lang. 'Dan heb je eigenlijk geen flexibiliteit meer. Stel je voor dat we van zaken die we in 2001 afspraken nu niet meer kunnen afwijken. Ik lees de motie zo dat we gaan kijken hoe je meer continuïteit en stabiliteit kunt inbrengen. Als Boswijk niet perse bedoelt dat het over periodes van twintig tot dertig jaar moet gaan, wil ik hier het gesprek met de provincies over aangaan.'

Aanvalsplan Grutto

De Tweede Kamer nam ook een motie aan van Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks om ervoor te zorgen dat de financiering van Aanvalsplan Grutto gerealiseerd wordt. Zowel voor de korte als de lange termijn. Ook hiervoor is samenwerking met de provincies nodig. De motie werd samen ingediend met PvdA, CDA, ChristenUnie, SP en D66. Minister Schouten gaf aan hierover al in gesprek te zijn met de provincies.

Onder meer SGP en VVD zijn bang dat de aangenomen motie betekent dat de financiering van het aanvalsplan gerealiseerd wordt doordat meer geld over te hevelen van pijler 1 naar pijler 2 in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat staat ook met zoveel woorden in de motie, maar volgens Bromet is het hoofddoel dat er voldoende geld komt voor het aanvalsplan, de manier waarop is bijzaak.

Verzwaren GLB-eisen

Een motie van Roelof Bisschop (SGP) die de minister oproept om zich te verzetten tegen het verzwaren van zogenoemde conditionele eisen voor het GLB haalde het niet. Dat zijn de eisen voor boeren om aanspraak te kunnen maken op GLB-gelden. In het nieuwe GLB gaan waarschijnlijk strengere eisen gelden met betrekking tot het uit productie halen van een percentage bouwland. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichte bufferstroken van 3 meter, maar ook over eisen op het gebied van gewasrotatie en een percentage voor het oppervlakte aan landschapselementen op de grond van boeren en tuinders.

LTO Nederland en NAJK riepen de Tweede Kamer eerder deze week op om daar een stokje voor te steken. De twee boerenorganisaties vinden dat nieuwe en ambitieuzere normen en eisen thuishoren in de ecoregelingen en het plattelandsbeleid, maar niet in de basisvoorwaarden. 'Op deze wijze is het voor boeren aantrekkelijk om deel te nemen aan het GLB en kunnen zij kiezen hoe een extra bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld klimaat en biodiversiteit', schrijven ze aan de minister. 'Zo kunnen boeren aanvullende maatregelen kiezen die goed aansluiten bij de regio en het bedrijf.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer