Geen extra geurnormen Roosendaal

De voorgestelde strengere geurnormen voor de veehouderij in gemeente Roosendaal komen er niet. Donderdagavond steunden de raadspartijen unaniem het voorstel van het gemeentebestuur. ZLTO Roosendaal is blij met deze uitkomst.

Geen+extra+geurnormen+Roosendaal
© Twan Wiermans

'Een lobbysucces', zegt Jos Naalden, voorzitter van ZLTO Roosendaal. 'We hebben heel veel partijen in de gemeenteraad ervan weten te overtuigen dat strengere geurnormen geen goed idee zijn. De maatregelen zouden niet alleen beperkend werken voor de veehouderij, maar ook voor de woningbouw.'

De gemeenteraad heeft precies een jaar geleden in een besloten raadsvergadering een aanhoudingsbesluit genomen. Dit besluit bood de mogelijkheid om een geurverordening vast te stellen, waarbij gedurende een jaar na het besluit aanvragen worden aangehouden om mogelijke onwenselijke ontwikkelingen en/of uitbreidingen te voorkomen. Dit ter voorbereiding op een eventuele geurgebiedsvisie met bijbehorende geurverordening.


Streng genoeg

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat een geurverordening geen specifieke toegevoegde waarde heeft voor de Roosendaalse situatie en als disproportioneel kan worden beschouwd. Het college van burgemeester en wethouders gaf de gemeenteraad dan ook het advies geen vervolg te geven aan het genomen aanhoudingsbesluit en niet tot het vaststellen van een geurverordening over te gaan.

Wel heeft het college de gemeenteraad geadviseerd 'geur' steviger te betrekken en te verankeren in de nieuwe Omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende omgevingsplannen.

ZLTO is blij met de conclusie van het gemeentebestuur. 'Wij vinden dat verscherping van de regels voor veehouderijbedrijven vanuit de provincie en het rijk voldoen om geurbelasting in voldoende mate te verminderen', stelt Naalden. 'Bovendien heeft het gemeentebestuur aangegeven dat ze in de nieuwe Omgevingsvisie mitigerende maatregelen kunnen opnemen die bijdragen aan een verdere afname van geurbelasting.'


Stoppers

In de afgelopen jaren zijn tientallen veehouderijbedrijven inRoosendaal gestopt en vervolgens bestemmingsplanmatig weg bestemd. Daarnaast zijn er bedrijven die feitelijk zijn gestopt, maar dat (nog) niet hebben doorgegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal intensieve veehouderijen in relatie tot de omvang van het buitengebied beperkt is en dat deze meestal op ruime afstand zijn gelegen ten opzichte van de bebouwde kom.

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Weer

Meer weer