Boeren Meten Water zoekt deelnemers in noorden

Het initiatief Boeren Meten Water biedt ruimte aan vijftig agrarisch ondernemers uit Friesland en vijftig uit Groningen om verzilting van water in percelen te meten.

Boeren+Meten+Water+zoekt+deelnemers+in+noorden
© Han Reindsen

Schade van verzilting is niet altijd goed te onderscheiden van droogteschade. Daarom is het goed om de situatie van verzilting in het perceel in kaart te brengen. Het project 'Boeren Meten Water - Verzilting' stelt boeren in staat om zelf metingen uit te voeren in het perceel en oppervlaktewater.

De landbouw in het noordelijk zeekleigebied is mede door de pootgoedteelt van grote economische en maatschappelijke waarde voor deze regio, stellen de initiatiefnemers. Steeds vaker krijgt deze sector te maken met een toename van de verzilting van het oppervlakte- en grondwater. Verzilting kan schade veroorzaken aan gewassen en daardoor de opbrengst verminderen.

Het project 'Boeren Meten Water - Verzilting' stelt boeren in staat om de situatie van verzilting in het perceel in kaart te brengen. De meetgegevens worden verrijkt met informatie van het waterschap en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. De inzichten die dit oplevert kunnen helpen om de juiste maatregelen te nemen voor het vergroten van teeltoptimalisatie.


Meetapparatuur

Deelnemers aan het project krijgen twee Aqua Pins en een Aqua Mobile. De Aqua Pin is een modulair opgebouwde pin met verschillende sensoren die continu het zoutgehalte van het grondwater, het bodemvocht en de grondwaterstand meten. De Aqua Mobile is een mobiele meter met een EC-sensor, waarmee handmatig het zoutgehalte in oppervlaktewater en drainwater kan worden gemeten.


• Lees ook: Boeren in noordelijke kleischil zoeken met Aqua Pin naar oud zout

De meetgegevens worden automatisch doorgezet naar een speciaal ontwikkeld webplatform, waar deelnemers in een beveiligde omgeving toegang hebben tot de verzamelde gegevens. Parallel aan het meetnetwerk bij boeren in de provincies, wordt op een proefveld bij de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw actieve verzilting toegepast om de zouttolerantie van het huidige landbouwsysteem te testen.

De eigen bijdrage voor deelname aan het project bedraagt 1.400 euro, exclusief btw. Naast de genoemde apparatuur (bruikleen) krijgen deelnemers voor dat bedrag twee jaar toegang tot het onlineplatform, training en begeleiding. Projectleider is Tjeerd Hoekstra van LTO Noord: thoekstra@ltonoord.nl.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  8° / 3°
  60 %
 • Zondag
  9° / 3°
  60 %
 • Maandag
  9° / 4°
  40 %
Meer weer