Groene Contour Utrecht krijgt vorm

De aanleg van de Groene Contour in de provincie Utrecht kan van start. Provinciale Staten hebben ingestemd met het besteden van 12 miljoen euro voor het plan. Het doel is om natuurpercelen aan te leggen tussen bestaande natuurgebieden om die daarmee te versterken.

Groene+Contour+Utrecht+krijgt+vorm
© Waterschap Zuiderzeeland

Terreineigenaren kunnen subsidie krijgen voor de aanleg en het onderhoud van de natuur op hun grond. Daarbij gaat het voornamelijk om boeren die hun land deels kunnen inzetten voor natuur, hoewel ook landgoedeigenaren en particulieren kunnen deelnemen.

Een deelnemer krijgt een vergoeding voor de inrichting van het perceel en kan ook voor het onderhoud van de ingerichte natuur geld ontvangen. De plannen en vergoedingen zijn in overleg met boeren- en natuurorganisaties en grondeigenaren vastgesteld.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot (CDA): 'Provincie Utrecht werkt aan een goede balans tussen natuur, landbouw en water. Met de nieuwe plannen maken we het combineren van onder meer landbouw met natuur nog beter mogelijk. De inzet is een gezonde en groene provincie waar iedereen ook in de toekomst van kan genieten.'


Landschapselementen en natuurvriendelijke oevers

Door een deel van het landelijk gebied in te zetten voor nieuwe natuurontwikkeling, worden bestaande natuurgebieden verder versterkt en met elkaar verbonden, is het idee. De aan te leggen natuur zal onder meer bestaan uit natuurvriendelijke oevers. Daar kunnen dieren en planten zich makkelijker ontwikkelen. Ook worden er landschapselementen aangelegd, zoals kleine bosjes en houtwallen. Deze bieden beschutting aan zangvogels en luwte aan libellen en vlinders.

In uiterwaarden kan ook natuur gerealiseerd worden, door deze gebieden in te richten voor planten en dieren die goed gedijen langs rivieren. De plannen voor de Groene Contour zijn goedgekeurd door Provinciale Staten en worden de komende jaren uitgevoerd.


Geld in twee tranches beschikbaar

De Natuur en Milieufederatie Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit, LTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap en de Agrarische collectieven hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de Groene Contour. Het geld voor de plannen komt in twee tranches beschikbaar. De eerste tranche bestaat uit 6 miljoen euro en komt in 2021 en 2022 beschikbaar. De tweede tranche van 6 miljoen wordt daarna beschikbaar gesteld.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 17°
  0 %
Meer weer