LTO: kansen buiten Groene Contour

Provincie Utrecht heeft in het nieuwe coalitieakkoord 12 miljoen euro gereserveerd om 400 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen in de Groene Contour. LTO Noord denkt dat voor de biodiversiteit ook buiten de contouren kansen liggen.

LTO%3A+kansen+buiten+Groene+Contour
© Koen van Wijk

De Groene Contouren hebben nu nog bestemming landbouw. Momenteel worden twee pilots voorbereid om te ontdekken hoe natuurvorming in deze gebieden beter kan verlopen. De afgelopen acht jaar kwam natuurontwikkeling op vrijwillige basis hier nauwelijks op gang. In de pilots werken LTO Noord, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie en Federatie Particulier Grondbezit samen. LTO Noord voert verkennende gesprekken met boeren in het gebied.


Het provinciaal bestuur van LTO Noord denkt dat het biodiversiteitsherstel nog meer gediend is wanneer dit geld breder wordt ingezet. 'Die 12 miljoen is mooi, maar ze moet wel landen op het boerenerf. Het is te weinig per hectare om natuur te ontwikkelen en de functie te veranderen', stelt voorzitter Bert van Donselaar van LTO Noord Utrecht.

'Als je inzet op een vorm van boeren met natuur en daarbij ook gemotiveerde ondernemers buiten de contouren betrekt, kan de winst in biodiversiteitsherstel weleens veel groter worden en meer hectares bestrijken.' Volgens de landbouwbestuurder zou het zonde zijn als de energie van die boeren niet benut wordt, door een eenzijdige focus op de Groene Contour.

Akkoord van Utrecht

'In 2011 is in het Akkoord van Utrecht gekozen voor vrijwillige natuurontwikkeling. Maar die nieuwe natuur onttrekt hectares aan de landbouw, juist die ruimte die de sector nodig heeft om te verduurzamen en kringlopen te sluiten', verklaart Van Donselaar.

Hij wijst op het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur, in 2017 gelanceerd door LTO Noord Utrecht en de provinciale natuurorganisaties. 'Daarin pleiten we ervoor de harde grens tussen de landbouw en natuur hier en daar los te laten en de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw te versnellen. We leven immers in een andere werkelijkheid dan acht jaar geleden.'

In de pilots staat de ontdekkingstocht van natuurontwikkeling in de Groene Contour voorop. Het doel van de pilot is daarom om ontwikkelscenario's op te stellen die een realistisch verdienmodel voor de boer opleveren en bodem en biodiversiteit verbeteren. Het project de Groene Contour heeft een looptijd van twee jaar.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  15 %
Meer weer