Mestafzet verloopt redelijk ontspannen

De markt voor mest vertoont een beeld dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Distributeurs zijn goed in staat om afzet te vinden voor aangeboden partijen mest. Dat gebeurt voor ongeveer dezelfde prijzen als vorig jaar.

Mestafzet+verloopt+redelijk+ontspannen
© Harry Tielman

Het voorjaar verloopt redelijk normaal. Het is weliswaar een stuk minder droog dan vorig jaar, waardoor de berijdbaarheid van diverse percelen nog te wensen over laat. En door de lage temperaturen in april lijkt het zaaimoment van met name mais later te komen dan in voorgaande jaren.

Door de bank genomen verlopen de voorjaarswerkzaamheden echter prima. En dat betekent ook dat er volop dierlijke mest van veehouders het land op gaat. Mest van veehouders met te weinig eigen grond gaat veelal op transport naar regio's en percelen waar aanvoer van dierlijke mest welkom is.

De chauffeurs van mestdistributeurs en loonwerkers maken overuren in deze tijd van het jaar. Het is bij deze bedrijven alle hens aan dek om mest in de gewenst hoeveelheden op de juiste plek te krijgen. Dit is het gebruikelijke beeld voor deze tijd van het jaar.


Lagere ophaaltarieven

Voor veehouders is het nu de aantrekkelijkste periode om mest af te voeren, omdat de ophaaltarieven in het voorjaar als er mest op het land kan worden uitgereden traditiegetrouw enige euro's per ton lager zijn dan tijdens het opslagseizoen.

De ophaaltarieven zijn afhankelijk van de regio en mestsoort. In het oosten van Nederland betaalt een vleesvarkenshouder ongeveer 17 euro per kuub. In de duurste regio, het zuidoosten, kan dit oplopen tot ruim boven de 20 euro per kuub. Voor rundveemest zijn de kosten per kuub een paar euro lager.


Minder druk op mestmarkt

De afgelopen jaren voorspelden betrokkenen een afname van de druk op de mestmarkt vanwege het toenemen van de mestverwerkingscapaciteit en een krimp van de veestapel, met name de varkensstapel.

Van enige ontspanning op de markt lijkt inderdaad sprake. Al uit zich dat niet in lagere ophaaltarieven. Dat komt onder meer doordat mestverwerking relatief duur is en blijft. Mestverwerkers leggen daarmee een zekere basis in de markt voor wat betreft de kosten per kuub.

Mestdistributeurs melden dat ze nog niet heel veel merken van een afnemend aanbod van varkensmest. Voor zover dat het geval is, betreft het met name een krimp in het aanbod van zeugenmest.


Het plaatsen van vleesvarkensmest is voor distributeurs de grootste uitdaging. Door het hoge fosfaatgehalte in verhouding tot stikstof en kali, is vleesvarkensdrijfmest voor akkerbouwers minder interessant. Distributeurs leveren dan ook maar weinig vleesvarkensmest op de kopakker. Wel kunnen ze deze mest soms kwijt in silo's in de akkerbouwgebieden, waar het later wordt gemengd met zeugen en/of rundveemest. Veel vleesvarkensmest gaat naar verwerkingsinstallaties.

Volgens distributeurs zijn er minder mestproducenten die zelf hun mest bewerken en hygiëniseren voor de export. Dat heeft te maken met de lage prijzen van Vervangende verwerkingsovereenkomsten.


Rundveedrijfmest gewild

Vanwege gunstigere gehalten is rundveedrijfmest gewild en makkelijker te plaatsen. Maar in deze markt is het te duur om de mest over lange afstanden te vervoeren. Hierdoor kan het gebeuren dat er regionaal soms toch rundveemest boven de markt hangt waarvoor moeilijk afzet is te vinden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  23° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 8°
  0 %
Meer weer