MPS en Decorum starten pilot met HortiFootprint

Vijf sierteeltbedrijven die zijn aangesloten bij Decorum zijn gestart met het uitwerken van een CO2-footprint, oftewel CO2-voetafdruk, van tuinbouwproducten. Deze 'HortiFootprint' is ontwikkeld door een consortium van bedrijven in de tuinbouwsector, waaronder MPS. Het laat zien welke impact de productie van een tuinbouwproduct heeft op het milieu, van stekje tot eindproduct. Stef de Jong, Manager Verenigingszaken bij Decorum, vertelt: 'Het is onze ambitie de CO2-voetafdruk van onze leden zo laag mogelijk te krijgen.'

MPS+en+Decorum+starten+pilot+met+HortiFootprint
MPS

Charl Goossens, eigenaar van Gova Laurierkwekerij, is aangesloten bij Decorum en één van de vijf kwekers waarbij een CO2-footprint wordt uitgevoerd op het bedrijf. 'Het is best spannend, ik ben heel benieuwd wat de scores gaan zijn. Ik hoop dat we een duidelijk beeld krijgen van waar knelpunten zitten en waar we kunnen verbeteren.'

Decorum is een merk in de Nederlandse sierteelt waarbij in totaal 54 kwekers zijn aangesloten. Goossens: 'Ik vind dat het belangrijk is de consument te laten zien welke inspanningen we doen op het gebied van duurzaamheid. Maar hoe duurzaam je bent is altijd een samenspel van veel factoren. De HortiFootprint biedt de mogelijkheid deze in kaart te brengen.'

Onze eerste indruk van de data is dat we per bedrijf goed kunnen zien waar nog winst te behalen valt

Stef de Jong, Manager Verenigingszaken bij Decorum

Zestien indicatoren

MPS werkt samen met diverse andere partijen in de tuinbouwsector aan een internationaal geaccepteerde methode voor de tuinbouw om de milieu-impact van planten en bloemen te berekenen. Naast gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie zijn ook landgebruik, verpakkingen en CO2-uitstoot belangrijke thema's in de HortiFootprint. In totaal bevat de rekenmethode zestien milieu-impact-categorieën en brengt het de hele levenscyclus in beeld.

'Samen met LetsGrow en Blonk Consultants hebben we een software-tool ontwikkeld die is gebaseerd op de HortiFootprint rekenregels. Deze tool testen we met de vijf kwekers. In deze pilot richten we ons op de factoren die van invloed zijn op klimaatverandering. Om deze eerste versie van de berekening niet te moeilijk te maken, wordt de score nu nog berekend op bedrijfsniveau in plaats van op productniveau', vertelt Martine Holtkamp, Product Development Manager bij MPS.

'Het doel van de pilot is ervaring opdoen met het verzamelen van de data, het testen van de tool en hoe we de resultaten het beste kunnen presenteren. Ik ben blij dat een groep vooruitstrevende bedrijven meewerkt. Hierdoor kunnen we de rekenmethode weer verder ontwikkelen.'

Data

'Onze klanten stellen steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid. Van een kwaliteitsmerk als Decorum mag men verwachten dat wij hierin voorop lopen. Klanten moeten producten van Decorum blindelings kunnen kopen wetende dat kwaliteit, certificeringen en duurzaamheid in orde zijn', zegt De Jong.

De bij Decorum aangesloten sierteeltbedrijven zijn allemaal MPS-ABC gecertificeerd en de kwekers met het meest duurzame merk van Decorum, Feel Green, zijn ook MPS-ProductProof deelnemer. Veel van de data die nodig is om de HortiFootprint uit te rekenen is dus al beschikbaar. 'De vijf kwekers die meedoen aan de pilot zijn de rest van de data bij elkaar aan het verzamelen, zoals welke verpakkingen zij gebruiken en het productieareaal.'

Het verschilt natuurlijk ook per bedrijf en product waar mogelijkheden liggen voor verdere verduurzaming. Maar een analyse van zo veel factoren biedt kwekers wel de mogelijkheid zichzelf met elkaar te vergelijken en van elkaar te leren. 'Bovendien zorgt de berekening voor bewustwording over duurzaamheid', vertelt De Jong. 'Onze eerste indruk van de data is dat we per bedrijf goed kunnen zien waar nog winst te behalen valt. We zien bijvoorbeeld nu al een duidelijk verschil in score tussen kwekers die wel of geen zonnepanelen hebben.'

Voorop lopen

Als de pilot met Decorum succesvol verloopt, wil MPS de software-tool stap voor stap uitbreiden, van een CO2-footprint naar een milieu-footprint waarin de gehele levenscyclus van een product in kaart wordt gebracht. Goossens ziet hier wel toekomst in. 'Consumenten willen transparantie over hoe hun plant of bloem is geproduceerd. Het is niet goed om af te wachten totdat dingen worden verplicht. Ik vind het ook belangrijk voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en uiteindelijk wordt het sowieso een licence to produce. Je kunt er niet meer omheen.'


• Lees meer op de website van MPS

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner MPS.

MPS

MPS maakt duurzaamheid toegankelijk, transparant en meetbaar voor de internationale sierteeltketen. We zijn een one-stop-shop met datagedreven tools en...

Lees verder »

Meer van MPS

Lees ook

Meer artikelen van MPS »

Artikelen over MPS