Akkerbouwers om mening gevraagd over agrarisch natuurbeheer

Vogelbescherming Nederland vraagt akkerbouwers deel te nemen aan een enquête om hun mening te geven over het functioneren van het stelsel voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Akkerbouwers+om+mening+gevraagd+over+agrarisch+natuurbeheer
© Jankees Schwiebbe-Vogelbescherming Nederland

Deze enquête is onderdeel van het Europese project 'Partridge'. Daarin proberen partnerorganisaties in zes Europese landen via een EU-programma de achteruitgang van patrijzenpopulaties om te keren naar een vooruitgang. De partridge ofwel patrijs staat daarbij symbool voor een veel bredere akkernatuur.

In Nederland werken Brabants Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Vogelbescherming Nederland samen met boeren, wildbeheerders en natuurbeschermers aan de bescherming en het herstel van patrijzenpopulaties.

In het project stellen de partners zich onder meer de vraag hoe het stelsel voor ANLb kan worden aangepast, zodat het meer bijdraagt aan het behoud en het herstel van biodiversiteit. Om dit kwalitatief te onderzoeken, is in de zes Europese landen een groot aantal stakeholders geïnterviewd. De inzichten die dit oplevert, zijn voor de Nederlandse situatie verwerkt in een rapport met succesfactoren en verbeterpunten.


Tevreden over vergoedingen

De succesfactoren hebben betrekking op de organisatie van het ANLb via de agrarische collectieven. Dit zorgt voor een betere regie, betere kennisuitwisseling en meer vertrouwen van boeren in het stelsel. Deelnemers zijn tevreden over de uitvoering en vergoedingen. Verder vinden betrokkenen dat agrarisch natuurbeheer en behoud van biodiversiteit belangrijke taken zijn voor de landbouw en onderdeel van duurzaam ondernemen.

Maar de geïnterviewden wijzen er ook op dat de budgetten voor ANLb zeker voor de akkerbouw vaak ontoereikend zijn. Andere aandachtspunten hebben betrekking op meer samenwerking met lokale overheden om de biodiversiteit in de regio te verbeteren. Verder zijn er bij de genomen maatregelen soms problemen met onkruid en is er bij boeren weinig vertrouwen dat de kosten voor natuurbeheer kunnen worden doorberekend kunnen in consumentenprijzen.

De aangekondigde enquête heeft vooral als doel om de bevindingen in het kwalitatief onderzoek te toetsen. Het doel is om minimaal duizend landbouwers en wildbeheerders vragen te stellen over het agrarisch natuurbeheer. De nadruk van de enquête ligt op de akkerbouw en op het behoud van natuursoorten als de patrijs, kievit en haas.


Deelnamebereidheid bevorderen

De online-enquête start deze week en blijft twee maanden lopen. De antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt. De uitkomsten worden in het project 'Partridge' gebruikt voor het opstellen van adviezen aan overheden en belangenorganisaties om uiteindelijk de deelnamebereidheid aan agrarisch natuurbeheer te bevorderen en daarmee de bijdrage aan herstel van biodiversiteit.

Vogelbescherming Nederland benadrukt dat de enquête niet alleen is bedoeld voor deelnemers aan het ANLb, maar ook voor akkerbouwers die daar niet aan meedoen. Iedereen die de enquête volledig invult, maakt kans op een pakket bloemenzaad dat genoeg is om een hectare in te zaaien.Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  22° / 13°
  30 %
 • Dinsdag
  24° / 12°
  5 %
 • Woensdag
  26° / 16°
  5 %
Meer weer