Schouten weerlegt zorgen bosbeheerders over Bossenstrategie

Natuurorganisaties LandschappenNL en Natuurmonumenten scharen zich achter de doelen van de Bossenstrategie van demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij plaatsen wel kanttekeningen bij de haalbaarheid en de financiering van het plan.

Schouten+weerlegt+zorgen+bosbeheerders+over+Bossenstrategie
© Laurens Eggen

Schouten meldt in een brief aan de Tweede Kamer blij te zijn met de steun van de grote natuurbeheerders. Ze deelt de zorgen over de financiering niet. Integendeel. De 19.000 hectare buiten het Natuurnetwerk Nederland, waar het Rijk en de provincies in de Bossenstrategie nog geen financiering voor hebben gevonden, acht ze juist kansrijk vanwege de vele functies die een boom of bos kan vervullen.

De minister doelt daarmee onder meer op de effecten die bomen en bossen hebben op de omgeving. 'Onze beken dreigen tijdens hete zomers te verdrogen, maar bossen bieden een oplossing voor opwarming en verdamping en houden het water langer vast. Onze steden worden drukker en heter, maar dooradering en omzoming met bomen en bossen bieden ook hier rust en koelte.'


Energie en klimaat

Ook op het gebied van energie en klimaat ziet Schouten mogelijkheden voor bossen. 'De energietransitie heeft invloed op het landschap, maar bossen bieden bij uitstek landschappelijke verfraaiing, een ander perspectief op de horizon en slaan bovendien extra CO2 op.'

Voor al deze ruimtelijke uitdagingen zijn bomen geen wondermiddel, maar wel deel van een oplossing

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ook de landbouw kan profijt hebben van bossen omdat bomen bescherming bieden tegen de droge wind, ze trekken plaag bestrijdende vogels en insecten aan, ze bieden diversificatie via noten of vruchten en ze bieden mogelijkheden voor toerisme. 'Voor al deze ruimtelijke uitdagingen zijn bomen geen wondermiddel, maar wel deel van een oplossing', vindt Schouten.


Landschappelijk ongewenst

LandschappenNL en Natuurmonumenten vrezen dat bos op plekken wordt aangeplant waar dat ecologisch of landschappelijk niet wenselijk is. Schouten zegt hier zorgvuldig mee om te gaan. 'De Bossenstrategie kiest ervoor om terreinen die op papier geschikt leken voor de ontwikkeling van bijzondere natuurtypen, maar in de praktijk dit niet blijken te zijn, aan te wijzen als potentiële locaties voor nieuw bos.'

Als voorbeeld noemt de minister grasland dat na intensieve inrichtingsmaatregelen te rijk of droog blijft om de beoogde vegetatie terug te brengen. 'In de Bossenstrategie is opgenomen dat provincies hier in overleg met terreinbeheerders een zorgvuldige afweging in maken.'


Ruilverkaveling

Schouten wil de bossenstrategie ook aanpakken om landschapselementen terug te brengen waar zij eerder zijn verdwenen. 'De ruilverkaveling, schaalvergroting en verkeerde financiële prikkels hebben ons boerenland gedeeltelijk ontdaan van zijn aankleding in de vorm van beken, slootjes en landschapselementen. Het aanvalsplan landschapselementen, dat onderdeel is van de Bossenstrategie, kan hierin de ommekeer vormen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer