Provincies Drenthe en Groningen leggen bever aan banden

De provincies Drenthe en Groningen hebben een beverbeheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest tot stand is gekomen.

Provincies+Drenthe+en+Groningen+leggen+bever+aan+banden
© Eigen Foto/ Onbekend

Beverbeheerplan Groningen Drenthe 2021 - 2025 zoekt de balans tussen de bescherming van de bevers enerzijds en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) anderzijds. In het plan zijn werkafspraken vastgelegd voor het beverbeheer in de praktijk. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van diverse natuur- en terreinbeherende organisaties.


Overlast

In het Hunzedal zijn in 2008 bevers uitgezet. Inmiddels zijn het er zo'n 180 en zitten ze ook in het stroomgebied van de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeer. Omdat het beschermde dieren zijn, is het tegengaan van beverschade aan dijken en landbouwpercelen erg lastig. Ook kunnen beverdammen zorgen voor wateroverlast. Alleen in extreem risicovolle situaties mogen de dieren worden gevangen en verplaatst. Er is in het aangewezen gebied in Noord-Nederland ruimte voor zo'n 500 bevers, zegt ecoloog Daan Bos. In delen van Groningen waar het risico op wateroverlast door overstromingen te groot is, is de bever niet welkom.

Het beverbeheerplan is volgens de provincies nodig om de dieren een goede plek te geven in de natuur van Groningen en Drenthe, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid en de zorg voor voldoende water. In Midden- en Zuid-Nederland komen al langere tijd bevers voor. De betrokken provincies en waterschappen hebben daar afspraken gemaakt over het beheer en de schade die bevers veroorzaken.


Advies

De kennis en ervaring van deze organisaties en het advies van een ecologisch bureau, beverdeskundigen en de zoogdiervereniging is gebruikt voor het beverbeheerplan voor Drenthe en Groningen. Het plan is vastgesteld voor de duur van vijf jaar. In deze periode zetten de partijen in op onderzoek, monitoring en rapportage, waardoor er geleerd kan worden van de ervaringen.

Boeren die schade ondervinden door bevers aan hun percelen, kunnen dat melden bij B12. Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer van provincie Groningen gaat het zowel om vraatschade als natschade. In het uiterste geval zal bij beveroverlast aan percelen worden overgegaan tot verplaatsing van de dieren, belooft hij. Ecoloog Bos schat de kans op vraatschade in als klein, minder dan die door reeën of ganzen. 'Natschade is een serieuzer risico. Maar het werk van bevers is duidelijk herkenbaar en de schade is in veel gevallen goed op te lossen.'


Zandbulten

De verwachting is dat de bevers vooral kiezen voor dijklichamen direct aan het water. Waar dit te veel risico oplevert, zoals langs het Eemskanaal, zullen de dieren worden 'weggepest', aldus bestuurslid Tjip Douwstra van waterschap Hunze en Aa's. Vestiging in de Onlanden zal volgens de deskundigen een goede kans maken. 'Daar kan de bever gebruik maken van de hogere zandbulten in het landschap', aldus Bos.


Klik voor de beverbeheerkaart op onderstaande pdf

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  22° / 13°
  30 %
 • Dinsdag
  24° / 12°
  5 %
 • Woensdag
  26° / 16°
  5 %
Meer weer