Zuivelketen+verduurzaamde+verder+in+2019
Nieuws
© Davey van Aken

Zuivelketen verduurzaamde verder in 2019

De Nederlandse zuivelsector heeft in 2019 vooruitgang geboekt bij de verduurzaming van de keten. Op nagenoeg alle duurzaamheidsdoelen hebben melkveehouders en zuivelondernemingen beter gepresteerd.

Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde sectorrapportage Duurzame Zuivelketen van Wageningen Economic Research, die jaarlijks de verduurzaming van de keten onderzoekt. De doelen voor verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie, weidegang, verantwoorde soja en voor de excretie van fosfaat zijn gerealiseerd.

Op de andere thema's zijn de doelen nog niet behaald, maar zien de opstellers van het rapport wel vooruitgang. Zo komt bij de reductie van broeikasgassen het doel 'klimaatneutrale groei' na drie achtereenvolgende jaren van reductie in zicht. Dankzij een toename van productie van zonne-energie wekte de zuivelsector in 2019 meer duurzame energie op. Inmiddels wordt ruim 6 procent van de totale energiebehoefte gedekt door productie van duurzame energie.


Doel voor 2020

De afstand tot het doel voor 2020, 16 procent, is nog groot, wat mede komt door de gehanteerde methode waarbij alleen windmolens en co-vergistingsinstallaties die in eigendom zijn van het melkveebedrijf worden meegeteld. Zou alle duurzame energieproductie op landbouwgrond van melkveebedrijven worden meegeteld, dan zou dit doel ruimschoots zijn behaald.

Ook is de levensduur van melkkoeien verbeterd. Na drie jaren van daling kwam de gemiddelde levensduur van een melkkoe in 2019 ruim twee maanden hoger uit vergeleken met 2018. Ook ging het beter met de reductie van ammoniak. Voor het tweede achtereenvolgende jaar nam de ammoniakemissie af. Op basis van voorlopige cijfers ging het in 2019 om een daling van 4 procent ten opzichte van 2018. Overigens geldt voor beide thema's dat de afstand tot het doel nog aanzienlijk is.


Geen nulmetingen

Voor zowel dierenwelzijn als voor biodiversiteit is een monitoringssystematiek ontwikkeld, maar in 2019 zijn nog geen nulmetingen uitgevoerd en sectordoelen vastgesteld.

De Duurzame Zuivelketen is het samenwerkingsverband waarin melkveehouders en zuivelondernemingen streven naar een toekomstbestendige zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen wordt gefinancierd door ZuivelNL.

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer