Natuurvergunning+blijft+in+stand+bij+voldoende+maatregelen
Nieuws
© Twan Wiermans

Natuurvergunning blijft in stand bij voldoende maatregelen

Provinciebesturen hoeven een natuurvergunning niet in te trekken als ze kiezen voor andere maatregelen die verslechtering van de natuur kunnen voorkomen. Daarbij kan worden gedacht aan een programma of maatregelenpakket dat is gericht op reductie van stikstofneerslag.

Dit blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) van woensdag over de natuurvergunning voor een veehouderij in het Oirschot. Overigens blijft die natuurvergunning overeind, omdat deze Brabantse veehouderij door een wetswijziging inmiddels geen natuurvergunning meer nodig heeft.

Het gaat in deze zaak om een veehouderij in de buurt van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen. De eigenaar wilde daar aanvankelijk een varkenshouderij van maken met ruim 19.000 biggen. Het provinciebestuur van Noord-Brabant verleende daarvoor in 2013 een natuurvergunning. Van die vergunning is al die jaren geen gebruikgemaakt.

De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten wilden de vergunning van tafel hebben, om te voorkomen dat de veehouderij alsnog van start gaat en daarmee het nabijgelegen Natura 2000-gebied verder belast. Maar het provinciebestuur weigerde de natuurvergunning in te trekken.

Omstandigheden

De Afdeling bestuursrechtspraak gaat in de uitspraak uitgebreid in op de omstandigheden die een rol spelen bij een verzoek om intrekking van een natuurvergunning. Het gaat dan specifiek over een situatie waarbij de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied in de omgeving achteruit dreigen te gaan en de vergunde activiteit invloed heeft op die natuurwaarden.

Het gaat om de volgende situaties:

 • Als de natuurwaarden achteruit dreigen te gaan, moet het provinciebestuur maatregelen treffen om dit te voorkomen.
 • Intrekking van de natuurvergunning kan een maatregel zijn, maar het is aan het provinciebestuur om hier al dan niet voor te kiezen. Het provinciebestuur mag ook andere maatregelen treffen. Alleen als het intrekken van de natuurvergunning de enige maatregel is om de verslechtering van de natuur te voorkomen, moet het provinciebestuur dit doen.
 • Als het provinciebestuur ervoor kiest andere maatregelen te treffen om de achteruitgang van de natuurwaarden tegen te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een pakket of programma, zal het die keuze goed moeten onderbouwen. Namelijk door uit te leggen welke andere maatregelen zijn of zullen worden getroffen, binnen welk tijdspad de maatregelen worden uitgevoerd en wanneer wordt verwacht dat deze effectief zijn.

Geen gevolgen voor vergunning Oirschot

De uitspraak heeft voor de natuurvergunning voor de veehouderij in Oirschot geen gevolgen. Die vergunning is verleend op basis van 'intern salderen', waarbij er geen significante gevolgen zijn voor het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen.

Door een wijziging van de Wet natuurbescherming is voor zulke gevallen geen vergunning meer nodig. Het provinciebestuur kan hierdoor schade aan de natuurwaarden niet meer voorkomen met een intrekking van de vergunning. De Afdeling bestuursrechtspraak laat het besluit van het provinciebestuur daarom in stand.

Het besluit van de RvS is de tweede uitspraak in het stikstofdossier van vandaag. Eerder werd bekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W haar huiswerk over de verlenging van de A15 in verband met de stikstofdepositie moet overdoen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  12° / 8°
  10 %
Meer weer