Verkenning+%27openbreken%27+destructiebestel
Nieuws
© Twan Wiermans

Verkenning 'openbreken' destructiebestel

Landbouwminister Carola Schouten heeft onderzoek laten doen naar het destructiebestel, het ophalen en verwerken van kadavers. Dit onderzoek gebeurt elke vijf jaar.

Het rapport van het onderzoeksbureau Rebel is op 17 december naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de marktscan blijkt dat een nieuwe potentiële aanbieder interesse heeft getoond om ook kadavers te transporteren en te verwerken in Nederland. Nu gebeurt dit uitsluitend door Rendac.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vindt dit een positieve ontwikkeling en ondersteunt het voorstel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om het huidige destructiebestel te vernieuwen. Hierbij vindt de POV het handhaven van het huidige hoge niveau van service en borging van volks- en diergezondheid, zoals dat al jaren door Rendac wordt gegarandeerd, van cruciaal belang.


Stijging tarieven

Maar er moet wel een einde komen aan de jaarlijkse forse stijging van de tarieven. De POV blijft staan voor marktconforme tarieven voor het ophalen en verwerken van destructiemateriaal. Het mogelijk toelaten van een nieuwe marktpartij biedt in dat opzicht perspectief, maar de gevolgen hiervan moeten zorgvuldig worden onderzocht.

De POV heeft in een eerder stadium al besloten om zelf een visie te ontwikkelen voor een toekomstbestendig destructiebestel. De discussies hierover lopen binnen de POV en binnen het overleg met LTO, NPV en NMV. Deze discussies sluiten goed aan bij de verkenning die LNV de komende maanden gaat uitvoeren. Daarom geeft de POV graag gehoor aan de oproep van Schouten voor overleg en ondersteunt zij het voornemen van de minister om zorgvuldig onderzoek te doen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
Meer weer