Zuid%2DHolland+schort+verbod+chemische+middelen+op
Nieuws
© Han Reindsen

Zuid-Holland schort verbod chemische middelen op

Provincie Zuid-Holland schort het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen op tot 1 januari 2023. Daarmee komt de provincie tegemoet aan de wens van de landbouwsector, die ageerde tegen het verbod dat aanvankelijk per 1 januari 2021 zou worden ingesteld.

Het middelenverbod zou gaan gelden op grond die via de subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 wordt gesubsidieerd. Met de wijziging die nu wordt aangebracht wil de provincie laten weten dat er bij een eventueel toekomstig verbod op het gebruik van chemische middelen geen afbreuk wordt gedaan aan lopende afspraken.

Voor aanvragen voor agrarisch natuurbeheer die voor 1 januari 2023 worden gedaan, geldt het verbod dus niet. De wijziging neemt het risico weg dat lopend agrarisch natuurbeheer onbedoeld al onder deze bepaling komt te vallen bij verlengingen van de looptijd van beschikkingen.


Nieuw GLB in 2023

Lopende uitvoeringsafspraken tussen agrarische collectieven en deelnemers aan agrarisch natuurbeheer komen zo niet in de knel. 2023 zal naar alle waarschijnlijkheid het jaar zijn dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingaat met een nieuwe periode van het agrarisch natuurbeheer.

LTO Noord heeft in samenwerking met Boerennatuur en de agrarische collectieven flink gelobbyd voor opschorting van het verbod. Jaco Kastelein, provinciaal LTO-bestuurder Ruimtelijke Ordening: 'Ik heb begrepen dat er pittige discussies in Gedeputeerde Staten waren, maar uiteindelijk kwam het besef dat men niet had overzien welke gevolgen een verbod heeft op herbiciden. Twee jaar uitstel mogen we gerust een succesje noemen. We hebben tijd gekocht.'


Consequenties

Die tijd willen de boerenorganisaties gebruiken om het provinciebestuur verder te overtuigen van de consequenties van een verbod op de middelen. Zo moet er volgend jaar een werkbezoek aan een akkerbouwer plaatsvinden om te laten zien op welke manier de gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

'Vaak denkt men dat een akkerbouwer die middelen voor zijn lol spuit, maar dat is natuurlijk niet zo', stelt Kastelein. 'Uiteraard zijn ook wij voor minder middelengebruik, maar het moet wel kunnen. En vooralsnog is er geen alternatief voor Round-up.'

Als een akkerbouwer Round-up niet meer pleksgewijs mag gebruiken, gaat hij ook stoppen met randenbeheer, redeneert Kastelein. 'Dan krijg je dus een vermindering van agrarisch natuurbeheer en dat kan niet de bedoeling zijn.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 12°
  10 %
 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
Meer weer