Middelen+gevonden+in+Gelderse+natuurgebieden
Nieuws
© DIRK HOL

Middelen gevonden in Gelderse natuurgebieden

Bij een onderzoek in begraasde natuurgebieden in Gelderland zijn 34 verschillende gewasbeschermingsmiddelen gevonden. Ook werd een relatie vastgesteld tussen de hoeveelheid gevonden middelen en het aantal aanwezige mestkevers.

In alle monsters werden gewasbeschermingsmiddelen gevonden, waarvan vier niet uit de landbouw afkomstig zijn. Deze vier stoffen hadden wel het grootste aandeel in de aangetroffen middelconcentraties. Ze behoren echter niet tot die stoffen die het meest schadelijk worden gevonden voor insecten.

Buijs Agro-Services en Mantingh Environment & Pesticides hebben bij hun onderzoek in veertien begraasde natuurterreinen in Gelderland monsters onderzocht van bodem, vegetatie en mest. In de mestmonsters zijn de aantallen en soorten mestkevers geteld.


Via de lucht

Van de gevonden middelen is in ruim de helft ervan het gebruik in de landbouw verboden. Omdat in de onderzochte natuurgebieden en bij de grazers geen middelen worden gebruikt, vindt de aanvoer van de aangetroffen stoffen naar de vegetatie en de mest zeer waarschijnlijk via de lucht plaats, stellen de onderzoekers vast. Deze aanname wordt volgens hen bevestigd door buitenlands onderzoek.

Beide onderzoekers concluderen dat de gevonden middelen de insectenpopulatie 'met een grote waarschijnlijkheid' negatief beïnvloeden en dat vluchtige gewasbeschermingsmiddelen onvermijdelijk in natuurgebieden terechtkomen. Volgens hen is verder onderzoek nodig om de relatie tussen het voorkomen van chemische middelen en de aanwezigheid van mestkevers verder te ontrafelen.


Veiligheidsnormen

De genoemde bureaus verrichtten eerder dit jaar gelijksoortig onderzoek in vier Drentse natuurgebieden. Daar werden ook chemische stoffen aangetroffen. Volgens landbouwminister Carola Schouten is daarvan niet vast te stellen waar die vandaan kwamen, uit de directe omgeving of van verder weg. De aangetroffen hoeveelheden vallen bovendien ruim onder de veiligheidsnormen.

Schouten baseert haar oordeel op adviezen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het RIVM. Er is volgens haar dan ook geen reden om het huidige beleid aan te passen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer