Friese+veenweideboeren+vragen+ruimte
Nieuws
© Ida Hylkema

Friese veenweideboeren vragen ruimte

Stap af van generiek beleid, zorg voor draagvlak en maak het veenweideplan kleiner. Dat waren donderdagavond de boodschappen van boeren aan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân tijdens het webinar landbouw over het ontwerpveenweideprogramma 2021-2030.

Om de veenoxidatie te verminderen, zijn boeren in het gebied Aldeboarn-De Deelen naar aanleiding van het eerdere veenweideplan al begonnen met proeven. Piet Dijkstra en Foppe Hemminga zijn betrokken bij dit gebiedsproces. Zij benadrukken het belang van de experimenteren. Ze zijn optimistisch, zolang de boeren in de gebieden de ruimte krijgen.

'Boeren zijn mijn parlement. Ik maak me er niet zo druk om als de peilverhoging afwijkt. Wij gaan een groot deel van de visie realiseren', zegt Dijkstra.


Ook Hemminga vindt dat boeren niet overruled moeten worden door het uitvoeringsprogramma. 'We gaan proefdraaien met een systeem dat acceptabel is voor boeren.'


Gruttoaanvalsplan

Duizend mensen volgden het webinar. Een van de kijkers vroeg of het gruttoaanvalsplan dat oud-minister Pieter Winsemius onlangs overhandigde aan landbouwminister Carola Schouten, ook kansen biedt in het veenweidegebied. Volgens het tweetal is dat zeker zo.


Maar ook hier speelt draagvlak weer een grote rol. 'Zorg dat je er niet van bovenaf een stempel op drukt. Zorg dat het aan keukentafels wordt uitgewerkt.'


Schaduwwerking

Rond Idzega wordt in 2023 begonnen met de veenweideaanpak. Melkveehouder Haye Ketelaar uit Heeg vreest voor schaduwwerking. 'Mensen maken plannen voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Het is enorm begrotelijk voor het gebied als dat allemaal stil komt te liggen.'

Geart Benedictus, die namens zeven landbouwpartijen betrokken is bij de veenweideaanpak, mist in het plan perspectief voor de boeren. 'De overheid wil met het plan van de vloer op de zolder springen. Maak het plan kleiner. Vul eerst in het gebied Aldeboarn-De Deelen de gereedschapskist in.'


Klimaatverandering

Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) en Wetterskip-bestuurder Jan van Weperen gaven de noodzaak van het nieuwe plan aan. Door onder andere de klimaatverandering moet het watersysteem worden aangepast. Daar hebben de overheden het veenweidegebied voor nodig, stelt Van Weperen.

Ook de CO2-uitstoot moet worden gereduceerd. Dat betekent onder andere dat de drooglegging van 2015 met een ander peil gepaard gaat dan een grondwaterpeil van 40 centimeter onder maaiveld dat nu is voorgelegd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer