Brabantse Staten: 'Eerst zon op dak'

Voorrang geven aan 'zon op dak' boven realisatie van grootschalige zonneparken voor het opwekken van zonne-energie. Een meerderheid de Provinciale Staten van Noord-Brabant staat achter een motie die daarvoor pleit.

Brabantse+Staten%3A+%27Eerst+zon+op+dak%27
© It’s A Léonie Photography Vaarhorst

De motie stelt dat zonneladder moet worden toegepast. Vergunningen voor zonneparken mogen er pas komen als maximaal gebruik is gemaakt van de capaciteit op daken. Een zonneladder geeft aan in welke prioriteitsvolgorde op welke locaties zonneparken het beste gerealiseerd kunnen worden.

De motie is ingediend door ChristenUnie-SGP, VVD, FvD, Lokaal Brabant en 50Plus en wordt gesteund door CDA en PvdD.

De partijen wijzen het Brabantse college erop dat in de Interim Omgevingsverordening voor de realisatie van zonneparken de toepassing van de zonneladder als randvoorwaarde is opgenomen, maar dat de wijze waarop regio's en gemeenten omgaan met deze bepaling zeer wisselend is.

'We zien dat in tal van gemeenten de zonneladder niet wordt toegepast, terwijl dat wel in de provinciale verordening staat'

Hermen Vreugdenhil, Statenlid ChristenUnie/SGP

Inventariseren

In de motie staat dat gemeenten bij de toetsing van de zonneladder duidelijk moeten maken welk dakoppervlak in de betreffende regio daadwerkelijk voor zonnepanelen geschikt is en benut wordt. Daarnaast moeten alle mogelijke initiatieven voor zon op dak in een regio worden geïnventariseerd, zodat deze voorrang kunnen krijgen boven zonneparken. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat de beschikbare netcapaciteit inzichtelijk wordt gemaakt.

Volgens de partijen die achter de motie staan, kunnen door de reservering op het net van (toekomstige) zonneparken nu al in diverse regio's projecten voor zon op dak niet gerealiseerd worden. Ook constateerden ze dat de netbeheerder niet de mogelijkheid heeft om zon op dak voorrang te geven.


Zonneladder

Volgens Hermen Vreugdenhil, initiatiefnemer van de motie, dringt zijn partij ChristenUnie/SGP al langer bij het college aan op het volgen van de zonneladder. 'We zien dat in tal van gemeenten de zonneladder niet wordt toegepast, terwijl dat wel in de provinciale verordening staat. Met de motie geven we een stevig signaal af aan het college om gemeenten hierop te wijzen. Houden gemeenten zich er niet aan, dan moet er gehandhaafd worden.'

Voor gemeenten die ruimte hebben ingetekend voor zonneparken betekent dit dat ze eerst moeten nagaan of alle ruimte voor zonnepanelen op daken is benut. 'Als dat niet het geval is, mogen ze geen vergunning verlenen voor projecten die zonneparken willen realiseren.'

'We willen dat glashelder is dat gemeenten zonne-energie op daken voorrang moeten verlenen', stelt Vreugdenhil.


Onvoldoende netcapaciteit

In de motie wordt gewezen op een doorrekening van de concept-RES'en (Regionale Energie Strategie) van gemeenten door Enexis. Daaruit blijkt dat in West-Brabant slechts 25 procent van de daken benut worden voor zonnepanelen en in Zuidoost-Brabant nog geen 50 procent.

Vreugdenhil: 'Dat is vreemd, want wij hebben signalen ontvangen van bedrijven en particulieren dat er geen beschikbare netcapaciteit meer was om zonnepanelen aan te leggen op hun daken.'

Concrete voorbeelden ontving Vreugdenhil van ZLTO. De belangenvereniging gaf aan dat er in sommige gemeenten voor boeren geen ruimte meer was om zonnepanelen aan te leggen op hun staldaken, terwijl er wel al werd gesproken over zonneparken. 'Dat kan natuurlijk niet', benadrukt Vreugdenhil. 'Het is goed dat er bij de provincie aan de bel wordt getrokken, zodat we tijdig kunnen optreden.'


Projectontwikkelaars

ZLTO is blij met de extra druk van Provinciale Staten op het provinciebestuur. De organisatie heeft bij de provincie nadrukkelijk ingezet op het toepassen van het principe van de zonneladder om te voorkomen dat kostbare agrarische grond ten prooi valt aan projectontwikkelaars.

‘Het is aan GS om deze wens van Provinciale Staten te vertalen in beleid', aldus bestuurder Hendrik Hoeksema. 'De Interim Omgevingsverordening wordt volgende week vastgesteld dus dan zullen we het zien. Maar we zijn natuurlijk wel blij met deze aangenomen motie. Als ZLTO vinden wij dat landbouwgrond behouden moet blijven voor productie van voedsel en andere gewassen.’

Hoeksema gaf eerder al aan dat hij wil dat er een discussie komt over de definitie van goede landbouwgrond. ‘Want daar wordt door natuurorganisaties wel eens afwijkend over gedacht. Die vinden het prima als er bijvoorbeeld maispercelen of varkenshouderijen moeten wijken voor zonnepanelen. Maar wat er op percelen wordt geteeld, is geen vraag die thuishoort in discussies over zonneparken. Het is en blijft goede landbouwgrond.’

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  29° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer