Econoom: 'Prijs CO2 biedt akkerbouw perspectief bij milieueisen'

De verschillende EU-strategieën, zoals de Green Deal, maken duidelijk dat de maatschappelijke eisen die aan de akkerbouw worden gesteld zullen blijven toenemen. Dat kan een productiebeperking tot gevolg hebben. Een CO2-neutrale economie kan perspectief bieden, stelt landbouweconoom Thomas de Witte van het Thünen Institute of Business Administration in Braunschweig.

Econoom%3A+%27Prijs+CO2+biedt+akkerbouw+perspectief+bij+milieueisen%27
© Fotografie Twan Wiermans

De Witte was een van de sprekers tijdens een evenement van de Duitse landbouwvereniging DLG, op 2 september. Hij gaf een overzicht van de maatschappelijke eisen die aan de akkerbouw worden gesteld op het gebied van klimaat en milieubescherming.

De Witte constateert dat het milieu- en klimaatbewustzijn van de bevolking de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. Hij wijst op een Duits milieubewustzijnsonderzoek waaruit blijkt dat meer dan tweederde van de respondenten dit onderwerp als een zeer belangrijke sociale uitdaging beschouwt.


Biodiversiteit

In de praktijk kwam deze trend tot uiting in een referendum over biodiversiteit in Beieren, waar de 1,8 miljoen handtekeningen van het referendum staan voor ongeveer 90.000 Beierse boeren. Gezien deze meerderheid, is het in een democratie duidelijk dat de toenemende sociale eisen zullen worden weerspiegeld in wetgevende initiatieven.

Voor agrarisch ondernemers rijst de vraag of het verstandig is om deze trend te stoppen of dat het niet beter is om strategische stappen te zetten.


Verschillende EU-strategieën

De Witte gaf een overzicht van de verschillende EU-strategieën, zoals de Green Deal, Farm to Fork, de biodiversiteitsstrategie en (op nationaal niveau) het Actieplan Insectenbescherming. Deze zullen in de toekomst gevolgen hebben voor de Duitse landbouw.

Daarnaast presenteerde de landbouweconoom de politieke eisen en doelstellingen voor bemesting en gewas-, milieu- en klimaatbescherming. Ook toonde hij mogelijke kansen.


Bemesting

Bij bijvoorbeeld bemesting staat het referentietijdstip voor het meten van de afname van stikstofoverschotten nog open. Als de reductiedoelstelling was gebaseerd op de huidige overschotten, zou de reductie van 50 procent een enorme aanscherping zijn van de eerdere reductiedoelstellingen.

Maar als de reductiedoelstelling, net als de vorige doelstelling van de nationale duurzaamheidsstrategie, is gebaseerd op de vorige basisperiode van 1990, lijkt deze niet onrealistisch.


Hoge eisen voor plant- en milieubescherming

De eisen voor toekomstige plant- en milieubescherming zijn volgens De Witte hoog. De boer-tot-bordstrategie is erop gericht het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 met 50 procent te verminderen. Maar ook hier zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. Tegelijk zijn er vanuit andere strategiedocumenten nog andere doelen op het gebied van gewasbescherming. In de akkerbouw kan dat tot productiebeperking leiden.

De centrale doelstelling van de Green Deal, 'Een CO2-neutrale economie in 2050', biedt volgens De Witte grote kansen voor agrarische ondernemers. Als CO2 in de economie als geheel sterker wordt geprijsd, zal het concurrentievermogen en daarmee de vraag naar hernieuwbare energiebronnen en bio-energie, toenemen. Dit zou in de toekomst nieuwe bedrijventerreinen moeten openen en een positief effect moeten hebben op de landbouwprijzen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  28° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  29° / 14°
  10 %
Meer weer