Versterking Waddenzeedijk zorgt voor onrust

De voorgenomen versterking van de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer zorgt voor onrust in de regio. De angst bestaat dat mogelijke binnendijkse natuurontwikkeling zorgt voor meer verzilting in het hoogwaardige landbouwgebied.

Versterking+Waddenzeedijk+zorgt+voor+onrust
© Anjo de Haan

De versterking van de Waddenzeedijk over 47 kilometer is een project waarbij Wetterskip Fryslân inwoners en belanghebbenden zoveel mogelijk wil betrekken en regionale en al lopende projecten wil combineren. Rijkswaterstaat wil de dijkversterking ook betrekken bij de Programmatische Aanpak Grote Water, waaronder de Waddenzee valt.

'Daar waar het kan, zouden we de Waddenzee wat meer ruimte willen geven. Binnendijks is een van de mogelijkheden', zei projectmanager Jacco Doze van Rijkswaterstaat onlangs op een digitale informatieavond.


Kwelders

Op de avond werden de startnotitie en de verdere procedure rond de dijkversterking toegelicht. Vorig jaar zijn er al verkenningen geweest naar de kansen die de dijkversterking voor de natuur kan hebben. Daarbij kan worden gedacht aan zoet-zoutovergangen, land-waterovergangen, binnen- en buitendijkse natuurontwikkeling en kwelders.

De informatieavond bezorgde bestuurder Tineke de Vries van LTO Noord regio Noord veel boze en bezorgde telefoontjes. Ze is zelf ook geschrokken. 'Dat de dijk veilig moet, is geen punt van discussie. Maar laat het zout erbuiten', zegt ze stellig.

'Er wordt veel te lichtzinnig omgegaan met het belang van zoetwater. We doen als landbouw al veel om de verzilting tegen te gaan en nu zou je het zoute water ook nog moedwillig binnen de dijken laten. Dat is de wereld op zijn kop.'


'2-0 achter'

De Vries zit namens de landbouw in de stuurgroep die is opgericht om mee te praten over het hele proces van dijkversterking en gebiedsinrichting. De sector werd verrast door de ecologische verkenningen die al zijn verricht. 'Zo staan we als landbouw meteen met 2-0 achter', stelt ze.

De presentatie zorgde ook voor onrust bij de pachters van het buitendijkse land waarvoor ook verschillende schetsontwerpen zijn gemaakt. 'Het gaat dan wel om zo'n 3.000 hectare. Voor de betrokken pachters zijn die onderdeel van hun bedrijfsvoering. Zowel binnen als buiten de dijk veroorzaken de plannen veel onrust en zorgen.'


Belangen van boeren

'De belangen van de landbouw worden nadrukkelijk in het proces meegenomen', verzekerde dagelijks bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân op de informatieavond.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  19° / 13°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer