POV%3A+stikstofpakket+enorm+duur+en+weinig+effectief
Nieuws
© DIRK HOL

POV: stikstofpakket enorm duur en weinig effectief

‘Het kost klauwen vol geld en het brengt de natuurdoelen weinig dichterbij.’ Die conclusie trekt Linda Janssen, voorzitter van de POV, uit de stikstofaanpak van het kabinet.

Minister Schouten stelt daarin een pakket aan maatregelen voor, dat de stikstofneerslag op natuur fors moet terugbrengen. ‘Het LNV-ministerie komt opnieuw met een one issue pakket, en legt dat bovenop de steeds groter wordende stapel met one issue milieuwetgeving’, is de overtuiging van de POV-preses.

'Het lukt de overheid alsmaar niet om te komen tot integraal beleid voor het bedrijfsleven. Het opstapelen van one issue beleid is weinig effectief, want het ene onderwerp werkt het ander tegen. En dat kost wel heel veel meer geld.’

Minimaal effect

Vanuit het Landbouwcollectief, waar Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) deel van uitmaakt, is meermalen tevergeefs verzocht om een doorrekening van de effectiviteit van de maatregelen. Uit eerdere doorrekening van Wageningen UR was namelijk gebleken dat de Warme Sanering Varkenshouderij, maar minimaal bijdraagt aan de natuurdoelen.

Linda Janssen, voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

Hierdoor wordt naar schatting tien procent van de varkensrechten uit de markt genomen. De stikstofemissies uit de varkenshouderij zijn daarbij al jaren laag, betoogt de POV. Tussen 2004 en 2012 zijn alle stallen emissiearm gemaakt, daarna zijn de niet emissiearme bedrijven gesloten.

Weg naar verduurzaming zoek

De provincies willen ‘vanwege natuurdoelen’ nog een stap verder gaan, door de niet gebruikte stikstofruimte in vergunningen hun latente ruimte af te nemen. ‘Wederom zonder doorrekening van de effectiviteit - die effectiviteit ligt voor de varkenshouderij rond nihil.’

En de effectiviteit wordt nog lager, stelt de producenten organisatie, als de stikstofruimte die vrijkomt uit de landbouw, grotendeels wordt overgeheveld naar de industrie en bouw.

Vitalisering varkenshouderij is pré

Varkenshouderijen zijn juist begonnen aan de uitvoering van het Actieplan vitalisering varkenshouderij, een actieplan mede samen met de overheid opgesteld. ‘Bedrijven die willen verduurzamen, hebben de ruimte binnen hun vergunning nodig om te kunnen investeren in innovaties.’

De belangenorganisatie is blij met de extra financiële middelen die de overheid beschikbaar stelt voor uitvoering van het Actieprogramma vitalisering varkenshouderij, maar dan moet de ruimte om tot uitvoering te kunnen overgaan, niet eerst worden afgenomen, duidt Jansen.

‘De POV zal zich blijven inzetten voor het behoud van de latente ruimte en zich verzetten tegen uitverkoop van het platteland.’

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer