LTO+vraagt+waterschap+beregening+stroomdalen+te+gedogen
Nieuws
© Jan Anninga

LTO vraagt waterschap beregening stroomdalen te gedogen

LTO Noord heeft het bestuur van waterschap Hunze en Aa's gevraagd om het beregenen vanuit grondwater in het stroomgebied van de Drentsche Aa toe te staan. Het waterschap weigert daar in te voorzien.

Het waterschap zegt verbaasd te zijn over het verzoek van LTO Noord en stelt dat er nooit sprake is geweest van een eerder gedoogbeleid. 'Qua handhaving worden er logischerwijs prioriteiten gesteld. In het Drentsche Aa-gebied was geen aanleiding om te handhaven en dus volgens onze inzichten geen overtredingen van de regels.'

De agrarische belangenorganisatie stelt dat het grondwaterpeil weer normaal is en dat handhaving daarom achterwege kan blijven. 'Dan is er volgens ons geen noodzaak om nu handhavend op te treden wat het beregenen betreft', stelt LTO-regiobestuurder Brenda Timmerman.

Timmerman zegt teleurgesteld te zijn in de reactie van het waterschap. 'Er moet een structurele oplossing komen voor de toekomst. Daar willen we met het waterschap over praten.'

Onrust

Hunze en Aa's kondigde vorig jaar aan om vanaf 2020 de formele regels te handhaven voor het beregenen vanuit grondwater in het Drentsche Aa-gebied. Afgelopen zomer leidde dat plotselinge optreden tot veel onrust onder de boeren, aldus Timmerman.

Het waterschap stelde in 2010 een regeling vast voor grondwateronttrekkingen op basis van een minimum grondwaterpeil. Dit beleid is echter tot 2019 nooit gehandhaafd. Pas toen afgelopen zomer duidelijk werd dat het grondwaterpeil opeens sterk was gedaald, spraken handhavers boeren die beregenden aan op grond van de regeling.

Zonebeleid

Inmiddels is Hunze en Aa's bezig met een nieuw zonebeleid waar binnen een bepaalde afstand tot een waterloop helemaal niet meer mag worden beregend. Buiten die zones zou de grondwateronttrekking beperkt moeten blijven tot 50 millimeter per jaar.

Alle maatregelen die de waterbeheerder of grondgebruiker kan nemen, zoals aanpassing van de beekbodem, peilverhoging en anders draineren, voorkomen de daling van het grondwaterpeil niet. Dat zou blijken uit een modelstudie. Met een afvaardiging van de betrokken boeren zijn nog gesprekken gaande over het nieuwe zonebeleid.

Bedrijfszekerheid

Volgens LTO-regiobestuurder Timmerman hebben de boeren in het gebied na alle ophef van 2019 vooral behoefte aan rust en bedrijfszekerheid. 'Vorig jaar was er een heel duidelijke reden om beregening te beperken. Die gaat nu niet meer op.'

Weer

 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer