Meulendijks verbouwt varkensstal en verwerkt mest geurloos

'Binnenkort is de vleesvarkensstal 40 meter langer', zegt William Meulendijks. 'Dan staan de installaties voor de zuivering en verwerking van mest onder de kap en tussen muren met grote roldeuren. Als de coronacrisis de planning niet verstoort.'

Meulendijks+verbouwt+varkensstal+en+verwerkt+mest+geurloos
© Studio Van Assendelft

De 37-jarige William Meulendijks heeft samen met zijn ouders een bedrijf met 600 zeugen en 900 vleesvarkens in Deurne. Ze werken met een vierwekensysteem. Groepen met 120 hoogproductieve zeugen met Deense genetica leveren grote koppels biggen op. Rustige periodes wisselen zich af met piekarbeid.

'Naast de varkens ben ik geïnteresseerd in mestverwerking en techniek', zegt Meulendijks. 'Ook wil ik varkens laten presteren in een gezond stalklimaat en de omgeving zo min mogelijk tot last zijn. Daarom steek ik mijn nek uit, ook voor de sector.'

Subsidie

Toen Meulendijks in januari hoorde dat provincie Noord-Brabant over de brug zou komen met een subsidie voor de uitrol van het Total Circulair Farmconcept (TCF) van Kamplan, ging meteen de schop de grond in. Hij wilde niet nog meer tijd verliezen.

Ik wil vol gas geven op het zo snel mogelijk verkrijgen van een voorlopige emissiefactor

William Meulendijks, varkenshouder in Deurne


'Ik had de vergunning met een proefstalstatus op orde omdat ik al sinds 2017 koers op aanpak bij de bron. Een luchtwasser op de bestaande stal plaatsen wil niet en ik wil ook iets met mestverwerking doen', zegt de varkenshouder. 'Een voorwaarde was dat het emissiearme systeem toepasbaar zou zijn voor bestaande en nieuwe bedrijven. Daarom heb ik het volste vertrouwen in het duurzame boerderijconcept van Kamplan.'

Bouwput

De bouwput achter de stal met 900 vleesvarkens ligt er zonovergoten bij. De bouwoppervlakte van bijna 450 vierkante meter is overzichtelijk. 'Als het allemaal klaar is, lijkt het een gewone staluitbreiding of een uitbouw van een voerkeuken', zegt Meulendijks, terwijl hij behendig balanceert op een putmuur. 'In deze eerste twee keldervakken wordt de verse mest uit de spoelgoot gepompt. De twee vakken erachter dienen als opslag van de waterige fractie na mestscheiding met een centrifuge.'

De spoelvloeistofopslag en de biologische zuivering.
De spoelvloeistofopslag en de biologische zuivering. © Studio Van Assendelft

De dikke fractie komt op de vloer terecht, die boven het vak met spoelmest moet komen. 'Sijpelt er mestvocht weg, dan komt dat in de ondergelegen kelder terecht.' Twee groene silo's torenen 3 meter boven de putmuren uit. De waterige fractie wordt in de eerste silo met beluchting gepompt. Via een biologisch proces wordt de mestvloeistof gezuiverd en vervolgens naar de tweede silo gepompt. Daarin vindt gecontroleerd denitrificatie plaats. De geur- en emissieloze vloeistof die daaruit komt, dient als spoelvloeistof voor de stallen en gaat naar de twee putten achter de silo's.

Biomassa

De overtollige biomassa uit de beide zuiveringsstappen wordt via de centrifuge afgevoerd met de dikke fractie. Het overschot aan kaliumrijke vloeistof gaat naar de grote silo op het erf. 'Prima bemesting voor aardappelland in de regio.'

Aan deze stalzijde komt nog een verdiepte spoelgoot.
Aan deze stalzijde komt nog een verdiepte spoelgoot. © Studio Van Assendelft

Buiten en in de vleesvarkensstal moet er ook nog het een en ander gebeuren. Aan de buitenkant wordt een verdiepte spoelgoot gemaakt. In de stalmuur komt per put over de volle breedte een automatisch te openen en te sluiten klep. 'Die moet vocht- en luchtdicht afsluiten. Zo'n klep hebben we in de waterwereld gevonden.' Voor in elke put komt een inlaat voor de spoelvloeistof. In de proefafdelingen komen gietijzeren roosters.

Emissies vaststellen

'Zo kunnen we de emissies vaststellen van zowel traditionele afdelingen met diepe putten, betonnen roosters en een hellende vloer als afdelingen van de toekomst', licht Meulendijks toe. 'Bij het zeugenbedrijf een paar honderd meter verderop gaan we zoiets ook doen bij de afdelingen met drachtige zeugen. De spoelvloeistof pompen we daar in de put en de verdunde verse zeugenmest halen we ondergronds hierheen om te verwerken en te zuiveren.'

Werken aan het emissiearm houden van varkens en verwerken van mest, ziet de varkenshouder als een uitdaging. 'Innoveren en verduurzamen doe ik graag en het mag best wat tijd en geld kosten. Maar het TCF-systeem en het meeontwikkelen en uittesten ervan mag geen blok aan mijn been zijn en mij de kop kosten.'

Forse investering

De ondernemer investeert ruim 1,5 miljoen euro. 'Op ons aantal varkens is dat een fors bedrag, want er komt geen dier bij.' Wel zijn in dat bedrag risico's ingecalculeerd, worden emissiemetingen betaald en wordt rekening gehouden met meerkosten voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld software en de kleppen.

'Als je aan iets nieuws begint, is het zoeken en optimaliseren. Daar profiteren anderen van, zodat TCF later als rendabel systeem op de markt kan komen', stelt Meulendijks. 'Nu wil ik gas geven op het zo snel mogelijk verkrijgen van een voorlopige emissiefactor. Dan kunnen ook andere varkenshouders vooruit.'

Drie innovators krijgen ruggensteun
Drie Brabantse varkenshouders krijgen provinciale steun om een innovatief stalsysteem te realiseren. Met een subsidie van 4,4 miljoen euro kunnen de varkensbedrijven Van Lamoen in Oss, Meulendijks in Deurne en Van den Brand in Hoeven aan de slag met het Total Circulair Farmconcept. Door de combinatie van mest verwerken, dunne fractie biologisch zuiveren en putten spoelen worden emissies teruggedrongen via bronaanpak. Het stalklimaat verbetert en de omgeving wordt fors minder belast. 85 procent minder ammoniak komt uit de stal en de uitstoot van methaan neemt met 90 procent af. Ook de geuruitstoot daalt. De innovatie is toe te passen op bestaande bedrijven.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer