Vion+koerst+op+stabiliteit+en+rust+in+de+markt
Achtergrond
© Vion Food

Vion koerst op stabiliteit en rust in de markt

Afrikaanse varkenspest zorgde voor een topjaar in de varkensdivisie van Vion Food. Topman Ronald Lotgerink spreekt bij de presentatie van de jaarcijfers van een 'prima jaar'. De start van het lopende jaar noemt hij volatiel. Stabiliteit en rust bewaren zijn de grootste uitdagingen.

Lotgerink is tevreden over het resultaat van 2019. Hij spreekt tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 'goede cijfers en een sterke balans'. Er is weliswaar sprake van een daling van het volume met 4,3 procent, maar daar staat een omzetstijging van 8,4 procent tegenover door hogere vleesprijzen.

In Nederland en Duitsland is het aanbod van slachtvarkens en runderen in 2019 licht gedaald. Het aantal varkens en runderen in beide thuislanden van Vion neemt dit jaar naar verwachting verder af, waardoor het aanbod in 2020 licht zal dalen. Tot zorgen over onderbezetting van de slachthaken leidt dat niet. 'Op zulke ontwikkelingen passen we onze capaciteit aan.'

Volatiel

De markt van dit moment noemt de Vion-topman bijzonder volatiel. 'En dat zal ook nog wel even zo blijven.' De afzet richting Zuid-Korea, China, maar ook die naar Italië en Spanje staat door de coronacrisis onder druk. In Europa zit de foodservice – horeca en aanverwante bedrijven – waar de duurdere vleesdelen naartoe gaan, op slot.

Het coronavirus heeft een groot effect op onze valorisatie

Ronald Lotgerink, topman Vion

De retail loopt goed, maar de tijd van hamsteren, gehakt in het bijzonder, is volgens Lotgerink wel zo'n beetje voorbij. 'Wat het coronavirus teweegbrengt, heeft een groot effect op onze valorisatie.'

Marktconforme uitbetalingsprijs

Veel kan Vion daar niet aan veranderen. 'De markt is zoals die is.' De varkens die worden aangevoerd, kan het bedrijf goed aan. Dat blijkt volgens Lotgerink ook uit de marktconforme uitbetalingsprijs.

Ronald Lotgerink, CEO van Vion
Ronald Lotgerink, CEO van Vion © Vion Food

Het belangrijkst voor nu noemt de CEO het bewaren van stabiliteit en rust in de markt. 'Zodat veehouders zich kunnen houden aan hun afleverschema's en -specificaties en wij binnen een week betalen.'

Bedrijfsresultaat

In hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat noemt Lotgerink Vion Duitsland en Vion Nederland beide even belangrijk. De omzet die Vion Food in 2019 realiseerde, lag op 5,1 miljard euro. In 2018 was de omzet 4,7 miljard euro. Het nettoresultaat steeg met 16,5 miljoen euro naar 26,7 miljoen euro.

Dat daar hogere schulden, vooral in de vorm van werkkapitaal, tegenover staan, past volgens financieel directeur John Morssink van Vion bij de situatie van dit moment. De hogere inkoopprijzen worden doorbelast in de hogere verkoopprijzen. Ook is door de toegenomen handel buiten de EU geld langer onderweg. 'De financiering past bij een business als de onze.'

Varkensvleesdivisie

Vooral resultaten van de varkensvleesdivisie over 2019 noemt Morssink goed. 'We hebben al jaren een robuust klantenbestand in Azië en onze exportstructuur daar wierp vorig jaar zijn vruchten af.' Ter illustratie noemt hij de omzetstijging in Azië van 30 procent.

Het coronavirus doorkruist in 2020 de export naar Azië. Desalniettemin spreekt Vion ook voor dit jaar van kansen, want Afrikaanse varkenspest waart er nog steeds rond. Op de vraag of hij verwacht dat in 2020 de 2 euro weer zal worden aangetikt, antwoordt Lotgerink: 'Als je het weet, mag je het zeggen.'

Building Balanced Chains

De langjarige strategie van Vion Food is gericht op een duurzame voedselvoorziening. De in 2019 geïntroduceerde Building Balanced Chains (BBC) zijn daarvan een wezenlijk onderdeel. Bij het bouwen van ketens draait het volgens de topman om een betere afstemming en samenwerking in de keten.


In Nederland is volgens Vion Food ruimte voor zes of zeven ketens, in Duitsland voor tien. 'Daarbij richten wij ons op optimale valorisatie van vleesspecifieke kenmerken', zegt Lotgerink. De overige 30 procent van het aanbod blijft volgens hem voor de vrije markt.

Blockchain

Een onmisbare technologie daarbij is de blockchain. De techniek daarvoor werd in 2018 en 2019 gebouwd en in de loop van dit jaar wordt daarmee ervaring opgedaan in een van de ketens van Vion. Wanneer de planning wordt gehaald, schaalt het concern in 2021 het gebruik van de blockchain op.

Daarmee kunnen dan ook maatschappelijk belangrijke thema's als dierenwelzijn en klimaat integraal onderdeel worden van de ketens van Vion. Lotgerink: 'Ben je in staat die stap te maken, dan loop je wereldwijd op kop.'

Vion Food focust op retail en consument en maakt er vierde divisie van
Naast Pork, Beef en Food Service voegde Vion Food in 2019 de businessunit Retail toe. Die moet ervoor zorgen dat ketens meer tot waarde worden gebracht, zegt CEO Ronald Lotgerink van Vion. 'Wij maakten al volop innovaties en op maat gesneden vlees- en plantaardige eiwitproducten voor retailklanten. Maar die activiteiten sneeuwden onder bij de slachterijbusiness en het bouwen van ketens met onze toeleveranciers van varkens en runderen.' Het bedienen van consumenten op de thuismarkten van Vion en in andere EU-landen verdient volgens Lotgerink meer aandacht. 'Daarom brengen wij die focus aan.' Het gevolg van deze wijziging in de organisatiestructuur is dat Philippe Thomas in november 2019 is aangesteld als Chief Operating Officer (COO) Retail. Thomas, die zeventien jaar diverse managementfuncties bij Vion actief heeft vervuld, werd vanaf toen verantwoordelijk voor alle retailactiviteiten en verkoop in Nederland, Duitsland en wereldwijd. Productieketens beter afstemmen op de wensen van de retail biedt volgens Lotgerink ruimte voor nog 20 procent verbetering van het rendement. Het gaat daarbij om het optimaliseren van de aanvoer in gevraagde kwaliteit en aanvoer, het slachten en verwerken, terwijl het bij retail gaat om een verdere specialisatie. 'Sterke ketens zijn stabieler en duurzamer. Ketenpartners zijn verzekerd van een eerlijke prijs en financiële zekerheid', stelt de CEO van Vion.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 14°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 17°
  40 %
Meer weer