Onkruid+in+bieten+lastig+door+herregistratie+herbiciden
Achtergrond
© Han Reindsen

Onkruid in bieten lastig door herregistratie herbiciden

Beheersing van onkruid in suikerbieten is nooit een groot probleem geweest. Maar de komende jaren wordt de uitdaging groter. 'Misschien moeten we naar andere technieken kijken. Minder naar de veldspuit en meer naar de veldrobot', zegt Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie.

Onkruiden zijn ongewenst, omdat ze met suikerbieten concurreren om ruimte, lucht, vocht en nutriënten. Dit gaat ten koste van de bietenopbrengst. Verder kan een hoge onkruiddruk leiden tot oogst- of verwerkingsproblemen en neemt de zaadvoorraad in de grond toe. Inzet van herbiciden kan de omvang van deze problemen beperken.

Als het gaat om het gebruik van herbiciden, moeten telers de komende jaren rekening houden met de herregistratie. Uit de 'gereedschapskist' zijn de werkzame stoffen chloridazon (onder andere Pyramin DF) en desmedifam (onder andere Betanal maxxPro) verdwenen, omdat ze geen herregistratie hebben gekregen. De opgebruiktermijn van middelen die chloridazon bevatten, loopt tot 29 juni 2020. En van middelen met desmedifam tot 1 juli 2020.

Alternatief

Volgens Jan Albert te Velde, teamleider agrarische dienst bij Suiker Unie, is het nieuwe middel Tanaris een alternatief. De aanbevolen dosering toegevoegd aan een LDS-dosering is bij tweebladstadium 0,3 liter per hectare en bij vierblad- en zesbladstadium 0,6 liter per hectare. 'Het middel Tanaris kan behoorlijk straf werken. Bij kleine bieten is het daarom nodig om voor een lagere dosering te kiezen, om groeischade aan het gewas te voorkomen', zegt Te Velde.

Volgens de medewerker van de agrarische dienst kunnen bietentelers met de resterende middelen het onkruid in suikerbieten nog goed de baas blijven. Uit onderzoek blijkt dat onkruidbestrijding met middelencombinaties zonder desmedifam en fenmedifam goed mogelijk is. Combinaties met Safari en/of Centium 360 CS gaven wel meer groeiremming.

Aangepaste dosering

'Combinaties met Frontier Optima waren minder selectief voor het gewas. Zet het middel niet te vroeg in en met aangepaste dosering', adviseert Te Velde.

De huidige registratie van clopyralid (Lontrel 100) loopt tot 30 april, bij foramsulfuron (Conviso One) tot 30 juli en bij fenmedifam (Astrix EC) en s-metolachloor (Dual Gold 960 EC) tot 31 juli. Voor eind oktober staat clomazone (Centium 360 CS) op de agenda en lenacil (Betanal maxxPro) en triflusulfuron (Safari) eind december. In 2022 en 2024 staan er ook nog werkzame stoffen op de agenda.

Toelatingen-herbiciden-EU

Neonicotinoïden

In april vorig jaar heeft Cosun, samen met LTO Nederland, NAV en NAJK, landbouwminister Carola Schouten in een brief al gewezen op de te verwachten knelpunten bij onkruidbestrijding. In dezelfde brief noemden zij ook de wrange gevolgen van het verdwijnen van de toelating van het gebruik van neonicotinoïden voor de zaadbehandeling.

De organisaties wijzen erop dat telers de bietenpercelen nu soms meerdere keren volvelds en met breedwerkende insecticiden moeten behandelen. Dit leidt tot toename van het gebruik van insecticiden en dat stuit telers tegen de borst. Tegelijkertijd hebben ze te maken met de schadelijke gevolgen en moeten ze overgaan tot overzaai van de bieten. Zowel het milieu als de bietenteler is niet gebaat bij een verbod op neonicotinoïden, constateren de organisaties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  4° / 1°
  10 %
 • Maandag
  6° / -3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  20 %
Meer weer