LTO+Noord+mag+droogtesubsidies+verlenen+in+Gelderland
Nieuws
© Twan Wiermans

LTO Noord mag droogtesubsidies verlenen in Gelderland

LTO Noord mag optreden als subsidieverdeler voor boeren die maatregelen nemen om water beter vast te houden op hun grond. Provinciale Staten van Gelderland stemden woensdag in met het voorstel hiertoe.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Diverse partijen vroegen zich af waarom de provincie 2,3 miljoen euro uit het Deltafonds niet zelf zou kunnen verdelen onder subsidieaanvragers. Ook had een aantal fracties de vrees dat niet-leden van LTO Noord niet in aanmerking zouden komen voor de subsidies. Het leidde tot een aantal felle reacties.

De Partij voor de Dieren en de SP dienden samen een, ruimschoots verworpen, amendement in. Daarin riepen zij op om de subsidies weliswaar te verlenen, maar dat LTO Noord dit niet zou uitvoeren. 'Het is belastinggeld en wij zijn het verplicht om zorgvuldig met het geld van de inwoners om te gaan', motiveerde Carla Claassen van de SP.

Felle discussie

Gedeputeerde Peter van 't Hoog (ChristenUnie) toonde zich enigszins verbaasd over de felle discussie die sommige partijen voerden over de wijze van subsidieverstrekking. Hij zag het onderwerp eerder als hamerstuk dan als bespreekstuk.

Volgens Van 't Hoog werken de provincie en LTO Noord al sinds eind 2015 samen in het project rond zoetwatervoorziening en waterveiligheid, wat zich in Gelderland vooral concentreert op de zandgronden in de Achterhoek.


Intermediair

'LTO treedt op als intermediair richting boeren en heeft die rol altijd prima vervuld zonder onderscheid te maken tussen leden en niet-leden. Uiteindelijk heeft LTO tweehonderd boeren advies kunnen geven voor te nemen maatregelen. Nu staan we op het punt om tot uitvoering over te gaan. In ons voorstel is LTO de financiële intermediair zoals dat in 2017 bijvoorbeeld ook in Drenthe is besloten. Het plan van LTO laat zien dat ze dit kan.'

Volgens de gedeputeerde gaat het niet om de vraag of de provincie het zelf zou kunnen. 'We zijn juist blij dat er een intermediaire organisatie is die dit wil doen. Zo is het laagdrempelig, want LTO staat onmiskenbaar dicht bij deze doelgroep. Wij hebben veel vertrouwen in deze constructie.'

Bijval

Van 't Hoog kreeg bijval van onder meer CDA, VVD, PvdA en SGP. Bennie Wijnne van laatstgenoemde partij: 'Wij denken dat de agrarische sector hiermee gediend is. Boeren klopper makkelijker bij LTO aan dan bij de provincie. En wij vertrouwen op een goede monitoring.'

Ook de meeste andere partijen lieten zich overtuigen door de gedeputeerde. Alleen Forum voor Democratie en de SP stemden tegen het voorstel.

Bekijk meer over: