Green+Deal+EU%3A+boer%2C+let+op+uw+kippen
Column
© Europees Parlement

Green Deal EU: boer, let op uw kippen

De stikstofdiscussie, omstreden data, het verborgen leed en de enorme onzekerheid bij boeren, tuinders en vissers gaan mij ter harte.

Het jaar 2020 wordt niet alleen voor de Nederlandse landbouw een beslissend jaar. Ook op Europees niveau zal 2020, nog afgezien van de gevolgen van de brexit, voor de land- en tuinbouw een politiek cruciaal jaar blijken. De invloed van de wijdvertakte 'groene macht' neemt toe, het realisme neemt evenredig af.

Politiek is een keihard vak, zeker als de belangen van boeren en tuinders je ter harte gaan, zowel binnen als buiten de partijpolitiek. De gang van zaken rondom de eis in de Green Deal-resolutie van het Europees Parlement over radicale uitbreiding van de oppervlakte van Natura 2000-netwerken en de oproep tot het sluiten van bijna een derde van onze visgronden voor beschermde mariene gebieden zijn voor mij onaanvaardbaar.

U kent de rechtspraak over Natura 2000 en de enorme stikstofproblemen die het huidige Natura 2000-areaal nu al voor ons beknelde landje, in het bijzonder voor boerengezinsbedrijven, oplevert. Ik ben zeer bezorgd over het uitroken van boerengezinnen en zelfs hele buurtschappen rondom Natura 2000-gebieden in Nederland. Maar groene collega-politici wilden de sociaal-economische effecten van hun eisen niet eens laten beoordelen.

Ik ben zeer bezorgd over het uitroken van boerengezinnen en zelfs hele buurtschappen rondom Natura 2000-gebieden in Nederland

Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement voor het CDA

Er komt veel op de sector af en er is in Brussel veel werk te doen. De concrete wetsvoorstellen over de Europese Green Deal worden de komende twee jaar behandeld. Tegelijkertijd gaat in onze landbouwcommissie het proces van de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met, overigens terecht, meer aandacht voor ecosysteemdiensten voor biodiversiteit, milieu en water onherroepelijk door.

Maar bij Haagse en Brusselse beleidsmakers en (mede)wetgevers bestaat nog onvoldoende oog voor de kansrijke en positieve rol die boeren en tuinders in de Green Deal zouden kunnen spelen, zoals een marktconform beloond agrarisch natuurbeheer, CO2-vastlegging in de bodem, hergebruik van CO2 in kassen en mineralenconcentraat uit bewerkte mest als CO2-arme groene meststof.

Politieke inbreng vanuit realistische, daadwerkelijk groene praktijkdeskundigheid van boeren, tuinders, vissers en wildbeheerders is onmisbaar om dit tekentafelbeleid bij te sturen. Haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar. Niet voor groene luchtfietserij, maar voor echt rentmeesterschap.

Weer

 • Zondag
  13° / 2°
  10 %
 • Maandag
  14° / 6°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  20 %
Meer weer