Schouten%3A+%27Rapport+Greenpeace+bevat+geen+nieuwe+inzichten%27
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten: 'Rapport Greenpeace bevat geen nieuwe inzichten'

Het rapport ‘betaalbaar beter boeren’ van Greenpeace voegt volgens landbouwminister Carola Schouten niets nieuws toe aan de klimaatdiscussie. Dat heeft zij gemeld in een brief aan de Tweede Kamer.

In het rapport staan stappen die Greenpeace gewenst acht voor een omslag in de veehouderij. Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: 'Het is geen nieuw inzicht dat minder uitstoot van broeikasgassen en andere emissies die het klimaat, milieu en de biodiversiteit schaden, per saldo maatschappelijke baten kunnen opleveren.'

Verder schrijft de minister dat de scenario’s in deze studie hebben een specifieke richting hebben: forse krimp van de veestapel. 'Andere mogelijke maatregelen om schadelijke emissies vanuit de landbouw te verminderen, zoals innovatieve systemen voor emissiereductie blijven in dit rapport buiten beschouwing. Ook is in de scenario’s geen rekening gehouden met het beleid dat onder meer vanuit het klimaatakkoord, maar ook ten behoeve van stikstofreductie tot vermindering van emissies gaat leiden.

'Het kabinet voert een ambitieus klimaat- en milieubeleid om schadelijke emissies terug te dringen', voegt Schouten toe. 'Bij het reduceren van emissies is het tevens zaak om oog te hebben voor de volhoudbaarheid van het landbouwsysteem, het maatschappelijk draagvlak en een duurzaam perspectief voor de sector.'

De reactie van de landbouwminister op het rapport ‘Betaalbaar beter boeren’ en de onderliggende maatschappelijke kosten-batenanalyse ‘Toekomstbestendige veehouderij’ (van Ecorys) is gedaan op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer