Liquiditeit+akkerbouw+stijgt+bescheiden+door+in+2019
Nieuws
© Bert Hartman

Liquiditeit akkerbouw stijgt bescheiden door in 2019

De kaspositie van Nederland akkerbouwers over het hele jaar 2019 is verder verbeterd met gemiddeld 7.000 euro per bedrijf. Dat is omgerekend zo'n 80 euro per hectare.

De verbetering van de liquiditeit op de Nederlandse akkerbouwbedrijven is minder hoog dan in 2018, blijkt uit de liquiditeitsmonitor die Wageningen Economic Research heeft samengesteld in samenwerking met het ministerie van LNV en ABN Amro. Vorig jaar steeg de kaspositie van akkerbouwers met gemiddeld 16.000 euro per bedrijf.

De gemiddelde liquiditeit per 31 december 2019 is vastgesteld op 46.500 euro. ABN Amro schrijft de sterke stijging van de kaspositie in het laatste kwartaal toe aan het grotere aandeel vrije producten dat al is verkocht vanwege de schaarste en de hogere prijzen. Daarnaast incasseren ook akkerbouwers in december de betalingsrechten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Opbrengsten hoger

ABN Amro stelt in de monitor dat de opbrengsten van akkerbouwgewassen in 2019 gemiddeld op een hoger niveau zijn uitgekomen. Na de droogte van 2018 is het afgelopen jaar de beschikbaarheid van water in een groot aantal teeltgebieden redelijk hersteld. Wel zijn de regionale verschillen groot en vooral afhankelijk van de grondsoort, de waterhuishouding, de verzilting en de beregeningsmogelijkheden.

Oogstjaar 2018 resulteerde in gemiddeld hogere inkomens voor akkerbouwers. Daardoor was er volgens ABN Amro meer ruimte om te investeren. De gemiddelde bijschrijvingen in 2019 bedragen 770.000 euro per bedrijf en de afschrijvingen stegen naar een niveau van 760.000 euro. De grotere investeringen zorgen ervoor dat de gemiddelde financieringslasten in de akkerbouw ook toenemen.

Wageningen Economic Research meldt via de website Agrimatie dat de spreiding in liquiditeitspositie van de akkerbouwbedrijven alleen maar toeneemt. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2018 steeg het aantal bedrijven met een negatief saldo van meer dan 50.000 euro met 5 procent. Maar ook de groep bedrijven met meer dan 25.000 euro in de plus kende een toename van 3 procent.

Aan het eind van 2019 waren er meer akkerbouwbedrijven met een positief saldo op de lopende rekening dan een jaar eerder. Wel blijkt uit de cijfers van Wageningen Economic Research dat meer bedrijven diep in het rood staan. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018 steeg het aantal bedrijven met een negatief saldo van meer dan 50.000 euro van 12 naar 17 procent.

Verdere verbetering

Voor het eerste kwartaal van 2020 gaat ABN Amro uit van een verdere verbetering van de liquiditeit op de Nederlandse akkerbouwbedrijven. Dit komt vooral omdat een deel van de voorraden in deze periode verkocht gaat worden. De teeltkosten voor het nieuwe seizoen worden vaak later verspreid betaald vanaf het moment dat de inkomsten afnemen.

Voor de prijsvorming van met name aardappelen voor het komende seizoen zijn er volgens ABN Amro nog veel onzekerheden vanwege de productietoename, handelsconflicten en nu ook het coronavirus. Wel waarschuwt de bank voor kostprijsverhogende aspecten, onder meer vanwege hogere bewaarkosten door het wegvallen van chloorprofam en door de hogere duurzaamheidseisen.

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer