Hoogte WW-premie wijzigt door ingaan WAB

Met het ingaan van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 verandert er veel voor alle werkgevers in Nederland. Ook werkgevers in de agrarische sector zien veel wijzigingen op het gebied van hun personeel op hen afkomen. Een belangrijke wijziging is de hoogte van de WW-premie die hoort bij een vast of tijdelijk contract.

Hoogte+WW%2Dpremie+wijzigt+door+ingaan+WAB
Werkgeverslijn

'De agrarische sector was een van de vijf sectoren die al een hoge en lage premie voor de WW hanteerden. Vanaf 2020 bestaan deze sectorale premies niet meer, maar komt er voor alle sectoren een hoge en een lage WW-premie. Vooral de nieuwe hoge WW-premie, die gaat gelden voor alle tijdelijke contracten, is per januari 2020 hoger dan de premie die in 2019 voor de agrarische sector gold', zegt Diana Eleveld, adviseur bij de Werkgeverslijn.

De lage WW-premie mag straks alleen nog bij contracten voor onbepaalde tijd gehanteerd worden, legt Eleveld uit. 'De hoge premie geldt voor alle overige contracten, zoals voor oproep- en tijdelijke krachten en seizoensarbeiders. Hiermee wil de rijksoverheid stimuleren dat werkgevers meer werknemers in vaste dienst nemen.'

Extra medewerkers

Dat is niet aan dovemansoren gericht, zoals te zien is bij het bedrijf waar Jacqueline Kik voor werkt. Ze doet voor het familiebedrijf van haar man, die samen met zijn broers Komkommerkwekerij Fa. L. Kik & Zonen in Sirjansland leidt, de personeelsadministratie. 'De komkommerkwekerij had al twee medewerkers in vaste dienst, maar daar komen, onder meer vanwege deze nieuwe regelgeving, drie vaste medewerkers bij', zegt Kik.

De rijksoverheid wil stimuleren dat werkgevers meer werknemers in vaste dienst nemen

Diana Eleveld, adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw

De medewerkers werkten al bij de komkommerteler, maar dan via het uitzendbureau met een jaarcontract. Kik: 'Het uitzendbureau neemt deze medewerkers nooit in vaste dienst, dus zou voor hen straks de hoge premie gelden. Die hoge premie berekent een uitzendbureau gewoon aan ons door. Dat is logisch. Omdat wij deze krachten absoluut niet kwijt wilden, hebben we besloten hen in vaste dienst te nemen. Dat is voor ons uiteindelijk veel beter.'

Forse verhoging

De hoge premie voor tijdelijke contracten is per januari 2020 7,94 procent. Ten opzichte van de huidige hoge WW-premie is dit een forse verhoging. Het kabinet heeft altijd gesteld dat werkgevers deze kostenstijging kunnen voorkomen door tijdelijke arbeidscontracten om te zetten in vaste contracten.

Voor de agrarische sector gaat dit natuurlijk niet op en dat is ook door LTO Nederland duidelijk gemaakt aan de politiek en de regering, omdat alle teelten afhankelijk zijn van de natuur en er alleen in de seizoenen werk is. Werkgevers in de agrarische sector met seizoensteelten hebben die keuze dus niet en worden gedwongen om per definitie tijdelijke contracten aan seizoensarbeiders te geven en daarmee de hoge WW-premie te betalen.

Dure piekmaanden

Kik: 'Dat worden dus dure piekmaanden voor de komkommerkwekerij.' Van april tot en met september is het hartstikke druk bij de teler in Sirjansland en werken er dertig tot veertig mensen extra. Allemaal arbeidsmigranten die voornamelijk via het uitzendbureau bij de komkommerteler komen werken. 'We kunnen niet zonder deze medewerkers, maar het is wel zuur dat ook voor hen de hoge WW-premie geldt.'

Kik hoopt dat LTO Nederland via haar lobby een uitzondering realiseert, zodat contracten van seizoensarbeiders onder de lage WW-premie kunnen vallen. Eleveld: 'De lobby van LTO Nederland is nog in volle gang. Maar mocht het lukken, dan geldt die uitzondering pas op zijn vroegst vanaf 1 januari 2021.'

Veel telefoontjes

Eleveld krijgt veel telefoontjes vanuit de agrarische sector over de veranderingen door de WAB. 'Wat ik veel hoor, is dat deze nieuwe wet in de agrarische sector niet goed werkt. Dat komt onder meer door de hoge WW-premie voor seizoensarbeiders, maar ook vanwege het recht op transitievergoeding vanaf dag 1. Of denk aan hoe agrarische werkgevers straks moeten omgaan met oproepkrachten.'

Werkgevers moeten per januari 2020 hun oproepkrachten vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch officieel oproepen.

Meer info klik hier.

Intensieve lobby

LTO Nederland heeft volop ingezet op aanpassingen van de Wet arbeidsmarkt in balans en met succes. Mede dankzij de intensieve LTO-lobby is gerealiseerd dat jongeren tot 21 jaar met een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 12 uur per week onder de lage WW-premie vallen.

'Dat geldt ook voor werknemers die via een bbl-contract werken', zegt Eleveld. 'Wanneer je jeugdige werknemers in bijvoorbeeld de zomervakantie meer dan 12 uur per week werken, geldt wel de hoge WW-premie. Dit kun je per loonaangifte tijdvak invullen. Alertheid blijft dus belangrijk.'

Schriftelijk contract verplicht

De adviseur van de Werkgeverslijn merkt dat veel agrarische werkgevers zich voorbereiden op de WAB. 'Een goede zaak, want je moet direct vanaf 1 januari 2020 kunnen aantonen dat je alles in orde hebt.'

Kik is naar eigen zeggen goed voorbereid op de WAB. 'Onze twee vaste medewerkers zijn al lang werkzaam bij ons en hadden nooit een schriftelijk contract van ons ontvangen.'

Aantoonbaar

Eleveld hoort dat vaker: 'Vroeger werkten mensen op basis van vertrouwen bij iemand. Salaris en vakantiedagen werden mondeling besproken en nageleefd. Nu moet alles op papier aantoonbaar zijn. Dus ook als je medewerkers al lang in dienst zijn, moet je hun met terugwerkende kracht een schriftelijk contract aanbieden.'

Inmiddels hebben ook de twee vaste medewerkers van Kik een handtekening onder hun contract gezet. Kik: 'Je moet het dus wel even regelen.'

Meer informatie

Op www.werkgeverslijn.nl/wab staan handige hulpdocumenten en andere informatie om de overgang naar de WAB per 1 januari 2020 soepel te laten verlopen. Er staat onder meer een checklist voor werkgevers om zich goed te kunnen voorbereiden en een infographic met alle wijzigingen door de WAB. Eleveld: 'En mochten ondernemers specifieke vragen hebben, dan kunnen ze altijd met ons bellen via (088) 888 6688.'

Werkgeverslijn

Eén nummer, één aanspreekpunt De Werkgeverslijn is hét aanspreekpunt voor ondernemers in de land- en tuinbouw en wil goed...

Lees verder »

Meer van Werkgeverslijn

Lees ook

Meer artikelen van Werkgeverslijn »

Artikelen over Werkgeverslijn