Positief geluid na gesprek LNV en Landbouw Collectief

Het overleg tussen het Landbouw Collectief en landbouwminister Carola Schouten is maandag constructief verlopen. Trienke Elshof, LTO- portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving, denkt dat er zaken kunnen worden gedaan. 'Dit is de start van een goede, maar stevige onderhandeling.'

Op tafel lag het rapport 'Uit een gecreëerde stikstofimpasse' dat vorige week aan het kabinet is aangeboden door het Landbouw Collectief. De boerenorganisaties geven hierin aan welke maatregelen volgens hen praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot stikstofreductie leiden.

Landbouwminister Schouten noemde het gesprek 'constructief' en zegt dat ze het ontwikkelingsperspectief voor de sector wil behouden. 'In heel Nederland moet iedereen met de stikstof-uitstoot omlaag moet. Daarvoor zien de boeren zelf ook mogelijkheden voor.'

De bewindsvrouw herhaalde haar eerdere belofte dat boeren die willen blijven boeren dat ook kunnen doen. Bedrijfsverplaatsingen sluit zij daarbij echter niet uit. 'We moeten kijken wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen.'

Provincies

Deze week onderhandelt de bewindsvrouw verder met de provincies. 'Dat zijn ook intensieve gesprekken, maar ik denk dat we steeds verder komen met elkaar.'

Volgens Trienke Elshof van LTO Nederland is er een goed en inhoudelijk gesprek gevoerd met de minister over het aanbod dat het collectief heeft gedaan. 'Wij vragen iets en bieden iets. Met een aantal punten wil ze wel aan de slag maar over andere punten wil ze met de sector nog doorpraten.'

Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defence Force (FDF) hoopt niet dat de minister bij de voorstellen van het Landbouw Collectief aan 'cherry picking' gaat doen en alleen de plannen die haar goed uitkomen zal steunen. 'Ik ben redelijk positief, maar we hebben nog wel wat strijdpuntjes.'

De voorstellen van het collectief om de stikstofmetingen te verbeteren en kritischer naar natuurgebieden te kijken, zijn al overgenomen door het kabinet. Heet hangijzer zijn de beleidsregels van de provincies.

Niet nodig

'Daarvan zeggen wij heel duidelijk die moeten van tafel en daar moeten we nog wel wat langer over doorpraten', zegt Elshof. 'Het moet niet zo zijn dat er provinciale willekeur komt in die regels. Wij laten zien met berekeningen die wij hebben gemaakt dat als je alle beleidsregels van tafel zou halen dan nog kun je de emissie enorm terugdringen. Dan is die afroming en korting helemaal niet nodig.'

Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief vindt dat er maandag een goede basis is gelegd voor vervolggesprekken met het ministerie. 'De minister heeft aangegeven dat er overleg tussen haar en de provincies leidt tot één beleid. Wij gaan ervan uit dit gaat gebeuren.'

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  65 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer