Overijssel+gaat+uit+minimum+bestand+wild+zwijn
Achtergrond
© Shutterstock

Overijssel gaat uit minimum bestand wild zwijn

Provincies hebben de vrijheid om zelfstandig beleid te voeren als het gaat om het beheer van wilde zwijnen. In vergelijking met andere provincies voert Overijssel een 'licht' beleid gericht op beheersen en niet op een nulstand.

Het beleid in Overijssel is gericht op het verkleinen van het risico op dierziekten, schade aan landbouwgewassen en bevordering van de verkeersveiligheid. De provincie gaat daarom uit van een 'minimale stand' van het wild zwijn. 'Dat wil zeggen dat de populatie beheerst moet worden', zegt provinciewoordvoerder Herman Dorgelo.


In heel Overijssel mogen jachtaktehouders wilde zwijnen jaarrond overdag schieten. Voor wildbeheereenheden in de grensstreek geldt een ontheffing en mogen wilde zwijnen ook 's nachts jaarrond met een geweer en een restlichtversterker worden geschoten.

Afrikaanse varkenspest

Wanneer er een uitbraak komt van Afrikaanse varkenspest (AVP), verandert het beleid, geeft Dorgelo aan. 'Dan mag een geselecteerd aantal buitengewoon opsporingsambtenaren ook in de nachtperiode met een geweer en een restlichtkijker of kunstlicht en/of een geluidsdemper wilde zwijnen afschieten.'

De populatie moet beheerst worden

Herman Dorgelo, woordvoerder provincie Overijssel

Om het risico van insleep van AVP te verkleinen, wordt samen met de overheid en de varkenssector een roadmap AVP opgesteld. Extern voorzitter Jan Workamp wil nog niet te veel vooruitlopen op het werkplan, totdat hierover met alle partijen overeenstemming is bereikt. Dit is gepland voor december.

Aan de roadmap wordt gewerkt in de taskforce AVP waarin de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), vier provincies, terreinbeherende organisaties en het ministerie van LNV zitten.

Gebiedsgerichte aanpak

Workamp: 'De overleggen zijn tot nu toe constructief. Het beheer van wilde zwijnen wordt er een van een gebiedsgerichte aanpak. Uniforme afspraken zijn niet realistisch. Per gebied is er namelijk sprake van verschil in risico.'

De roadmap stoelt op vier thema's: beheer van wilde zwijnen, biosecurity op varkenshouderijen, risico van menselijk handelen en bestrijden aan de bron.

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer